Michal nad Žitavou

Prístup k informáciám: Zmluvy, objednávky a faktúry

Dôležité informácie


Subjekt zodpovedajúci za vložené dokumenty a záznamy

Názov:Michal nad Žitavou
Ulica:Michal nad Žitavou 160
Mesto:Michal nad Žitavou
PSČ:94161
IČO:00309095
DIČ:2021059414
Platca DPH:nie

Prevádzkovateľ portálu

Službu Zverejniť.sk a portál zverejnit.sk prevádzkuje Pinf s.r.o., Sobotište 393, 906 05 Sobotište. Kontaktný e-mail: support@zverejnit.sk.

Ochrana osobných údajov

Táto webová stránka nepoužíva cookies. Za účelom zabezpečenia systému zaznamenávame IP adresy. Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov.

Vyhlásenie o prístupnosti

Webové sídlo spĺňa základné štandardy prístupnosti pre informačné systémy verejnej správy určené Výnosom o štandardoch pre IS VS č.312/2010 Z.z.. Webové sídlo je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Webové sídlo je prístupné aj po vypnutí zobrazovania obrázkov, kaskádných štýlov (CSS) a JavaScript sekvencií. Jeho obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov. Mnoho súborov na tomto sídle je publikovaných vo formáte PDF z opodstatnených dôvodov, najmä preto, že obsahujú typografické prvky i formátovanie, ktoré webový formát XHTML nepodporuje, alebo sú príliš veľké a výhodnejšie je ich stiahnutie používateľom na vlastný počítač. Pre zobrazenie týchto dokumentov je potrebné mať nainštalovaný zobrazovač PDF, napríklad Adobe Reader, ktorý je voľne šíriteľný a je ho možné stiahnuť z webu spoločnosti Adobe. V prípade akýchkoľvek problémov s dostupnosťou webového sídla nás kontaktujte.

Open Data

Dáta zo systému Zverejniť.sk je možné exportovať do formátov pre Open Data - JSON, XML a CSV - tieto sú kódované v UTF-8.

Pre Microsoft Office Excel použite typ ".csv pre Excel" (UTF-16LE + BOM, TAB separator).

Formát .json

https://data.zverejnit.sk/faktury/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.json

https://data.zverejnit.sk/objednavky/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.json

https://data.zverejnit.sk/zmluvy/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.json


Formát .xml

https://data.zverejnit.sk/faktury/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.xml

https://data.zverejnit.sk/objednavky/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.xml

https://data.zverejnit.sk/zmluvy/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.xml


Formát .csv

https://data.zverejnit.sk/faktury/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.csv

https://data.zverejnit.sk/objednavky/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.csv

https://data.zverejnit.sk/zmluvy/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.csv


Formát .csv pre Excel

https://data.zverejnit.sk/faktury/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.csv?excel

https://data.zverejnit.sk/objednavky/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.csv?excel

https://data.zverejnit.sk/zmluvy/qWwMfV0REqPB6UmP2VX1wUvuFt4AA5mH.csv?excel