Obec Javorové

Prístup k informáciám: Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy


Číslo Názov Popis Zmluvná strana Dátum Cena
44445454 Zmluva o dodaní fiktívneho tovaru Dodanie fiktívneho tovaru pre účely ukážky fungovania portálu Zverejniť.sk Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Uzavreté:
01.06.2018
Zverejnené:
01.06.2018
44,20 €

Objednávky


Číslo Predmet Cena s DPH Dátum Dodávateľ Podpísal Pozn.
447/2018 Objednávka vymysleného tovaru 11 € 28.08.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Felix Jahoda
121212 Objednávka fiktívneho tovaru 44,20 € 31.07.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Felix Jahoda
724477 Objednávka fiktívnej služby 77,20€ 29.08.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Felix Jahoda

Faktúry


Číslo Predmet Cena s DPH Dátum Zverejnené Dodávateľ Podpísal Pozn.
1047 Dodávka vymysleného tovaru 11 € 29.08.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Felix Jahoda
121212 Dodanie fiktívneho tovaru 44,20 € 01.08.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Felix Jahoda
724477 Poskytovanie fiktívnej služby 77,20€ 30.08.2018 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Felix Jahoda