Obec Rohov

Prístup k informáciám: Zmluvy, objednávky a faktúry

Faktúry


Číslo Predmet Cena s DPH Dátum Zverejnené Dodávateľ Podpísal Pozn.
8313034996 Tel. poplatky - OÚ 27,72 € 08.09.2022 19.09.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FA2022001982 El. energia - august 2022 vyúčtovanie -451,87 € 08.09.2022 19.09.2022 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
3220003661 Vzdelávanie MŠ 99,00 € 12.09.2022 19.09.2022 Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00397865
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Roman Ravas
72209048 Vývoz KO - poplatok 76,20 € 16.09.2022 19.09.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72209064 Vývoz KO - poplatok 39,00 € 16.09.2022 19.09.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72208130 Vývoz KO - poplatok 60,60 € 31.08.2022 31.08.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72208118 Vývoz KO - poplatok 27,60 € 31.08.2022 31.08.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20226404 Odpadkový kôš - MŠ 36,20 € 30.08.2022 30.08.2022 LITTLE CARPATHIANS, s. r. o.
IČO: 52030814
Modranská 7027/1, 917 01 Trnava
Roman Ravas
20220087 Vývoz žumpy - KD 50,00 € 30.08.2022 30.08.2022 Flyteam, s.r.o.
IČO: 36256099
116, 906 31 Hlboké
Roman Ravas
3522001579 Potraviny ŠJ MŠ 73,97 € 25.08.2022 30.08.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
26-08-RO/2022 Urbanistická štúdia IBV Za cintorínom 700,00 € 26.08.2022 30.08.2022 Architektonické a inžinierske služby Ing. Šagát
SNP 408/3, 907 01 Myjava
Roman Ravas
Fa20220920 Asistenčné služby - verejné obstarávanie 300,00 € 23.08.2022 30.08.2022 eSYST s.r.o.
IČO: 50139088
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Roman Ravas
3220003483 Vzdelávanie MŠ 99,00 € 17.08.2022 25.08.2022 Univerzita Komenského v Bratislave
IČO: 00397865
Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Roman Ravas
72208068 Vývoz KO - poplatok 107,40 € 15.08.2022 17.08.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72208061 Vývoz KO - poplatok 23,40 € 15.08.2022 17.08.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FA2022001755 El. energia - júl 2022 - 446,32 € 08.08.2022 17.08.2022 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
8311111306 Magio + Internet XL 39,47 € 01.08.2022 15.08.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
20220145 Poznávací atlas Záhorie 278,85 € 07.08.2022 15.08.2022 Zirek group, s.r.o.
IČO: 47200839
Nábrežie slobody 538/33, 020 01 Púchov
Roman Ravas
602205849 Tovar Kaviareň 65,01 € 10.08.2022 15.08.2022 CUKROVINKY s.r.o.
IČO: 47916672
Polom 1208, 029 01 Námestovo
Roman Ravas
5690328293 Tel. poplatky - administratíva 10,00 € 12.08.2022 15.08.2022 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
2222205383 Tlačivá MŠ 25,10 € 27.07.2022 15.08.2022 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
IČO: 31331131
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Roman Ravas
8311190314 Tel. poplatky - OÚ 38,70 € 08.08.2022 15.08.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72207108 Vývoz KO - poplatok 79,20 € 01.08.2022 08.08.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
322070024 Vývoz KO - júl 2022 23,33 € 31.07.2022 08.08.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
322070006 Vývoz KO - júl 2022 1005,22 € 31.07.2022 08.08.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72207121 Vývoz KO - poplatok 28,20 € 01.08.2022 08.08.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
SPF22421713 Lavičky Kaplnka 178,80 € 03.08.2022 08.08.2022 B2B Partner s. r. o.
IČO: 44413467
Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Roman Ravas
FVOT223913 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.08.2022 08.08.2022 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
4800028445 Obnovenie prevádzkovej plomby 29,58 € 01.08.2022 08.08.2022 Západoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36361518
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Roman Ravas
22121 Obedy - júl dôchodci 2022 843,65 € 01.08.2022 08.08.2022 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
1222204807 Tlačivá MŠ 25,10 € 14.07.2022 25.07.2022 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
IČO: 31331131
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Roman Ravas
3522001392 Potraviny ŠJ MŠ 25,95 € 12.07.2022 25.07.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3522001392 Potraviny ŠJ MŠ 25,95 € 12.07.2022 25.07.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2352300 Valec tlačiareň OÚ 48,80 € 20.07.2022 25.07.2022 Gigaprint.sk s.r.o.
IČO: 50370294
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
Roman Ravas
72207049 Vývoz KO - poplatok 34,20 € 15.07.2022 25.07.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2351353 Toner OÚ 103,70 € 14.07.2022 25.07.2022 Gigaprint.sk s.r.o.
IČO: 50370294
Kuzmányho 30, 911 01 Trenčín
Roman Ravas
72207033 Vývoz KO - poplatok 74,40 € 15.07.2022 25.07.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5685643915 Tel. poplatky - administratíva 10,00 € 12.07.2022 25.07.2022 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
FA2022001534 El. energia - jún 2022 -444,07 € 08.07.2022 25.07.2022 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
8309496910 Tel. poplatky - OÚ 30,71 € 08.07.2022 25.07.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2222204104 Tlačivá MŠ 12,30 € 12.07.2022 25.07.2022 Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív,a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/
IČO: 31331131
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
Roman Ravas
3522001451 Potraviny ŠJ MŠ 16,23 € 21.07.2022 25.07.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
202209772 Odborná literatúra - MŠ 45,15 € 17.06.2022 25.07.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
3522001357 Potraviny ŠJ MŠ 13,73 € 07.07.2022 25.07.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
202209540 Odborná literatúra - MŠ 51,35 € 17.06.2022 25.07.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
94302604 Tovar Kaviareň 57,80 € 07.07.2022 25.07.2022 Ján Kostra - BONA
IČO: 34633782
Malonecpalská 43, 971 01 Prievidza
Roman Ravas
602205206 Tovar Kaviareň 76,76 € 13.07.2022 25.07.2022 CUKROVINKY s.r.o.
IČO: 47916672
Polom 1208, 029 01 Námestovo
Roman Ravas
42202206 Potraviny ŠJ MŠ 28,19 € 04.07.2022 07.07.2022 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46475419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
22103 Obedy - jún dôchodci 2022 813,70 € 06.07.2022 07.07.2022 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
322060043 Vývoz KO - jún 2022 23,33 € 01.07.2022 06.07.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
1022189866 doména.sk 15,59 € 01.07.2022 06.07.2022 Websupport s. r. o.
IČO: 36421928
Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
322060009 Vývoz KO - jún 2022 1005,22 € 30.06.2022 06.07.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8309232458 Magio + Internet XL 39,47 € 01.07.2022 06.07.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FVOT223364 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.07.2022 06.07.2022 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
FVOT223364 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.07.2022 06.07.2022 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
3522001277 Potraviny ŠJ MŠ 20,65 € 27.06.2022 06.07.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
72206130 Vývoz KO - poplatok 51,00 € 01.07.2022 06.07.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2022671 Oprava dverí KD 24,00 € 15.06.2022 06.07.2022 ULART s.r.o.
IČO: 45467170
124, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
202238142 ESET 77,21 € 30.06.2022 06.07.2022 ESET, spol. s r.o.
IČO: 31333532
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Roman Ravas
72206105 Vývoz KO - poplatok 76,80 € 30.06.2022 06.07.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3522001217 Potraviny ŠJ MŠ 50,20 € 23.06.2022 06.07.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
22400157 Audit 2021 903,58 € 22.06.2022 06.07.2022 RVC Senica s.r.o.
IČO: 36259560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Roman Ravas
2206000679 Aktualizácia programu ŠJ 57,60 16.06.2022 06.07.2022 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
IČO: 36182214
Levická 634/44, 040 11 Košice - mestská časť Západ
Roman Ravas
OF2022/194 Kolotoč 2124,00 € 07.06.2022 15.06.2022 Veríme v Zábavu, s.r.o
IČO: 46167145
Pod Brezinou 3745/86, 911 01 Trenčín
Roman Ravas
8307457846 Tel. poplatky - OÚ 26,72 € 08.06.2022 15.06.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2022624 Aktualizačné vzdelávanie 60,00 € 09.06.2022 15.06.2022 EDUSTEPS
IČO: 52152219
Karpatská 754/8, 089 01 Svidník
Roman Ravas
3522001136 Potraviny ŠJ MŠ 122,16 € 14.06.2022 15.06.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3522001072 Potraviny ŠJ MŠ 123,14 € 01.06.2022 08.06.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
FVOT222814 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.06.2022 08.06.2022 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
8307372959 Magio + Internet XL 39,47 € 01.06.2022 08.06.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72205121 Vývoz KO - poplatok 33,60 € 31.05.2022 01.06.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22076 Obedy - dôchodci máj 2022 993,41 € 31.05.2022 01.06.2022 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
72205106 Vývoz KO - poplatok 76,80 € 31.05.2022 01.06.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
322050024 Vývoz KO - máj 2022 29,52 € 31.05.2022 01.06.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
322050006 Vývoz KO - máj 2022 1025,63 € 31.05.2022 01.06.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3522000824 Potraviny ŠJ MŠ 57,06 € 02.05.2022 04.05.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
122088695 Potraviny ŠJ MŠ 51,43 € 29.04.2022 29.04.2022 Bidfood Slovakia s. r. o.
IČO: 34152199
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Roman Ravas
3522000741 Potraviny ŠJ MŠ 46,86 € 20.04.2022 25.04.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3522000568 Potraviny ŠJ MŠ 48,73 € 01.04.2022 06.04.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3522000547 Potraviny ŠJ MŠ 62,93 € 28.03.2022 05.04.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
22427 Didaktické pomôcky - MŠ 159,05 € 16.05.2022 16.05.2022 Zábavné učení, s.r.o
IČO: 29261651
Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod
Roman Ravas
72205062 Vývoz KO - poplatok 117,60 € 17.05.2022 17.05.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72205053 Vývoz KO - poplatok 27,60 € 16.05.2022 16.05.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5676215598 Tel. poplatky - administratíva 10,00 € 12.05.2022 16.05.2022 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
336 El. energia - apríl 2022 vyúčtovanie - 249,71 € 06.05.2022 16.05.2022 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
8305602509 Tel. poplatky - OÚ 28,94 € 08.05.2022 16.05.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2203/00019 Didaktické pomôcky - MŠ 372,58 € 02.05.2022 16.05.2022 Nerlino s.r.o
IČO: 03988716
V Dolině 1515/b, 101 10 Praha 10
Roman Ravas
20220633 Hygienické a čistiace prostriedky 89,03 € 02.05.2022 12.05.2022 LVSR s. r. o.
IČO: 52383911
Račianska 88B, 831 02 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Roman Ravas
082022 Zemné a výkopové práce 309,60 € 05.05.2022 12.05.2022 RAMOT s.r.o.
IČO: 45681660
Pod hájkom 1448/10, 909 01 Skalica
Roman Ravas
322040024 Vývoz KO - apríl 2022 23,33 € 30.04.2022 12.05.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
322040006 Vývoz KO - apríl 2022 1005,22 € 30.04.2022 12.05.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8305523068 Magio + Internet XL 39,47 € 01.05.2022 04.05.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
22062 Obedy - apríl dôchodci 2022 705,60 € 03.05.2022 04.05.2022 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
FVOT222262 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 02.05.2022 03.05.2022 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
72204096 Vývoz KO - poplatok 71,40 € 29.04.2022 03.05.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5671525961 Tel. poplatky - administratíva 12,06 € 12.04.2022 03.05.2022 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8303745226 Tel. poplatky - OÚ 35,71 € 08.04.2022 22.04.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
1152204170 Prenájom náradia 48,70 € 26.04.2022 03.05.2022 RAMIRENT spol. s r. o.
IČO: 17321484
Opletalova 65, 841 07 Bratislava
Roman Ravas
72204110 Vývoz KO - poplatok 35,40 € 29.04.2022 03.05.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
1948987912 orange 1,00 € 24.04.2022 24.04.2022 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
0100014733 Vstupenky divadlo 720,00 € 20.04.2022 20.04.2022 Slovenské národné divadlo
IČO: 00164763
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Pribinova 7272/17, 81901, Slovenská republika
Roman Ravas
202205876 Odborná literatúra - MŠ 45,15 € 14.04.2022 25.05.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
71176369 Škôlka Komensky 9,00 € 20.04.2022 20.04.2022 KOMENSKY, s.r.o.
IČO: 43908977
Park mládeže 1/360, 040 01 Košice
Roman Ravas
72204044 Vývoz KO - poplatok 39,00 € 04.04.2022 14.04.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72204034 Vývoz KO - poplatok 76,80 € 14.04.2022 14.04.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
336 El. energia - vyúčtovanie marec 2022 - 32,17 € 06.04.2022 07.04.2022 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
22009 Obedy - dôchodci marec 2022 864,00 € 04.04.2022 05.04.2022 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
FVOT221708 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 04.04.2022 04.04.2022 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
8303665502 Magio + Internet XL 37,98 € 01.04.2022 01.04.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
322030024 Vývoz KO - marec 2022 23,33 € 31.03.2022 31.03.202 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
322030006 Vývoz KO - marec 2022 1005,22 € 31.03.2022 31.03.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
202204307 Odborná literatúra - MŠ 51,33 € 21.03.2022 22.03.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
20220039 Činnosť SOÚ - Senica 303,50 € 24.02.2022 24.03.2022 Mesto Senica
IČO: 00309974
Senica, Štefánikova 1408/56
Roman Ravas
20220039 Činnosť SOÚ - Senica 303,50 € 24.02.2022 24.03.2022 Mesto Senica
IČO: 00309974
Senica, Štefánikova 1408/56
Roman Ravas
72203108 Vývoz KO - poplatok 122,40 € 31.03.2022 31.03.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22203087 Vývoz VOK 202,15 € 25.03.2022 25.03.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72203081 Vývoz VOK - poplatok 457,27 € 25.03.2022 25.03.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72203049 Vývoz KO - poplatok 74,40 € 15.03.2022 15.03.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
220220203 Didaktické pomôcky - MŠ 301,50 € 29.03.2022 01.04.2022 Baribal s.r.o.
IČO: 44984740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Roman Ravas
2221102353 Autorská odmena - licencia 20,40 € 16.03.2022 17.03.2022 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
IČO: 00178454
Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
94301665 Tovar Kaviareň 255,30 € 27.04.2022 28.04.2022 Ján Kostra - BONA
IČO: 34633782
Malonecpalská 43, 971 01 Prievidza
Roman Ravas
220308030 Testy COVID 165,00 € 08.03.2022 09.03.2022 UNIZDRAV Prešov, s.r.o.
IČO: 36515388
Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov
Roman Ravas
3522000335 Potraviny ŠJ MŠ 14,62 € 23.02.2022 09.03.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
322020024 Vývoz KO - február 2022 23,33 € 28.02.2022 09.03.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
322020006 Vývoz KO - február 2022 1002,94 € 28.02.2022 09.03.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22026 Obedy - dôchodci február 2022 705,60 € 03.03.2022 09.03.2022 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
FVOT221060 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 28.02.2022 09.03.2022 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
202201610 Odborná literatúra - MŠ 44,75 14.02.2022 09.03.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
5022201138 Školenie 84,00 Eur 19.01.2022 09.03.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO: 31592503
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Roman Ravas
122031280 Potraviny ŠJ MŠ 118,86 € 15.02.2022 15.02.2022 Bidfood Slovakia s. r. o.
IČO: 34152199
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Roman Ravas
3522000194 Potraviny ŠJ MŠ 35,76 € 14.02.2022 15.02.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
72202045 Vývoz KO - poplatok 143,52 € 15.02.2022 15.02.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
1220681 Aktualizácia programov - Topset 1 016,99 € 10.02.2022 14.02.2022 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
8300032760 Tel. poplatky -OÚ 27,72 € 08.02.2022 14.02.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
PZ9021000336 El. energia zálohové platby - 2022 9 141,00 € 14.02.2022 14.02.2022 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
322010024 Vývoz KO - január 2022 28,80 € 31.01.2022 14.02.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
322010006 Vývoz KO - január 2022 1002,94 € 31.01.2022 14.02.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2281000042 Didaktické pomôcky - MŠ 210,90 € 01.02.2022 14.02.2022 EduPoint s.r.o.
IČO: 51308479
Gen. Goliana 1537/7, 911 01 Trenčín
Roman Ravas
8299292727 Magio + Internet XL 39,48 € 31.01.2022 14.02.2022 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72201102 Vývoz KO - poplatok 119,37 € 31.01.2022 14.02.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FVOT220506 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.02.2022 14.02.2022 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
20220125-01 Školenie 30,00 € 25.01.2022 14.02.2022 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o.
IČO: 51424266
Družstevná 232/2, 040 01 Košice - mestská časť Sever
Roman Ravas
3522000089 Potraviny ŠJ MŠ 72,74 € 31.01.2022 14.02.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
602200875 Odborná literatúra - MŠ 26,00 € 19.01.2022 14.02.2022 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
9220099 Preinštalácia programov 24,00 € 03.02.2022 14.02.2022 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
5662488797 Tel. poplatky - administratíva 9,14 € 12.02.2022 14.02.2022 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
FA2022000409 El. energia - január vyúčtovanie 231,06 € 07.02.2022 14.02.2022 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
2201857 Odmeny výkonným umelcom - 2022 38,40 € 09.02.2022 14.02.2022 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava
IČO: 17310598
Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Roman Ravas
22009 Strava - dôchodci január 2022 734,40 € 03.02.2022 14.02.2022 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
2405451958 Poistenie majetku 578,41 14.02.2022 14.02.2022 Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu
IČO: 54228573
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Roman Ravas
27/2022 Čalúnenie dverí 300,00 € 05.01.2022 14.02.2022 Čalúnnictvo - František Nemeček
906 04 Rohov 61
Roman Ravas
310220098 Kancelárske potreby 182,47 € 10.01.2022 14.02.2022 TOP OFFICE s.r.o.
IČO: 36355160
922, 925 01 Matúškovo
Roman Ravas
22001 odvoz hliny 250,00 € 11.01.2022 14.02.2022 red cube construction, a.s.
IČO: 35761911
Prievaly 410, 906 34 Prievaly
Roman Ravas
21200725 Odber zemného plynu - 2022 1347,50 € 12.01.2022 14.02.2022 Stredoslovenská energetika, a. s.
IČO: 51865467
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Roman Ravas
5022200013 vssr.sk - poplatok 2022 204,00 07.01.2022 14.02.2022 Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
IČO: 31592503
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina
Roman Ravas
220013 Didaktické pomôcky - MŠ 196,26 € 19.01.2022 14.02.2022 DaRya, s.r.o
IČO: 47849592
Vajnorská 98J, 831 04 Bratislava 3
Roman Ravas
220100214 Umiestnenie kontajnerov - 2022 60,00 € 01.01.2022 14.02.2022 TextilEco a. s., organizačná zložka
IČO: 28101766
Palackého 715/15, 110 00 Praha 1 - Nové město
Roman Ravas
3522000026 Potraviny ŠJ MŠ 57,26 € 17.01.2022 14.02.2022 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
1691751301 Odborná literatúra - MŠ 94,80 € 07.01.2022 14.02.2022 Nakladatelství FORUM s.r.o., organizačná zložka
IČO: 46490213
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
72201032 Vývoz KO - poplatok 145,59 14.01.2022 14.02.2022 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
211215124 OPP MŠ 105,30 € 15.12.2021 16.12.2021 UNIZDRAV Prešov, s.r.o
IČO: 365151388
Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov
Roman Ravas
1161015518 Valec tlačiareň OÚ 51,49 € 14.12.2021 16.12.2021 CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36468924
Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Roman Ravas
240545958 Poistenie majetku 17,83 € 13.12.2021 16.12.2021 Generali Poisťovňa, a. s.
IČO: 35709332
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Roman Ravas
8295664340 Tel. poplatky - OÚ 32,71 € 08.12.2021 16.12.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
21000053 zverejnit.sk 60,00 € 14.12.2021 16.12.2021 Pinf s.r.o.
IČO: 51007908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
72112050 Vývoz KO - poplatok 139,38 € 15.12.2021 16.12.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
202124477 Odborná literatúra - MŠ 35,00 € 09.12.2021 16.12.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
5213418913 Papierové utierkz LINTEO 42,32 € 08.12.2021 15.12.2021 Alza.cz a.s.
IČO: 27082440
170 00 Praha 7
Roman Ravas
2101600 Stoly KD 1392,00 € 14.12.2021 15.12.2021 ABAmet, s.r.o.
IČO: 47966947
Mierové nám. 4, 924 01 Galanta
Roman Ravas
21110257 Fotomapa 130,80 € 29.11.2021 08.12.2021 CBS spol, s.r.o.
IČO: 36754749
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Roman Ravas
21110270 Fotomapa 360,00 € 30.11.2021 08.12.2021 CBS spol, s.r.o.
IČO: 36754749
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Roman Ravas
FVOT216187 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.12.2021 08.12.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
2021022 Polohopis - projekt IBV Cintorín 100,00 € 02.12.2021 08.12.2021 Ing. František Pos - Geodetické práce
IČO: 48144447
906 45 Štefanov 161
Roman Ravas
8295585760 Magio + Internet XL 31,13€ 30.11.2021 08.12.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
21254 Obedy - dôchodci november 2021 788,40 € 05.12.2021 08.12.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
3521002108 Potraviny ŠJ MŠ 43,37 € 01.12.2021 08.12.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
7200000372 Elektrická energia - mesačné zálohy 2022 9972,00 € 24.11.2021 08.12.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
1112110441 Potraviny ŠJ MŠ 261,62 € 05.11.2021 19.11.2021 AG FOODS SK s.r.o.
IČO: 34144579
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Roman Ravas
202120638 Odborná literatúra - MŠ 46,05 € 10.11.2021 19.11.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
202121856 Odborná literatúra - MŠ 41,30 € 16.11.2021 19.11.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
3521001957 Potraviny ŠJ MŠ 25,99 € 14.11.2021 19.11.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3521001970 Potraviny ŠJ MŠ 31,44 € 14.11.2021 19.11.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
8293806018 Tel. poplatky - OÚ 33,00 € 08.11.2021 19.11.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2151434 Sada filtrov - osmóza MŠ 45,71 € 06.10.2021 15.11.2021 Crystal Water s.r.o.
IČO: 45394881
Odbojárov 1844/18F, 911 01 Trenčín
Roman Ravas
5648501719 orange 9,05 € 12.11.2021 15.11.2021 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
FA2021002130 El. energia - október 2021 25,48 05.11.2021 15.11.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
3521001889 Potraviny ŠJ MŠ 23,06 € 02.11.2021 05.11.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2021-027 Spracovanie žiadosti - vodovod 500,00 € 02.11.2021 04.11.2021 Ing. Martin Šišolák
IČO: 44592396
Pri Štadióne 960/14, 900 21 Svätý Jur
Roman Ravas
FA2021/10/11 Spracovanie žiadosti - kompostéry 250,00 € 30.10.2021 04.11.2021 MEL Project s.r.o.
IČO: 51311003
Železničiarska 3190/9, 811 04 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Roman Ravas
21235 Obedy - dôchodci október 2021 784,02 € 03.11.2021 04.11.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
5222021 Rozpočet - vodovod 360,00 € 02.11.2021 04.11.2021 ATELIÉR BUDO s.r.o.
IČO: 47989017
Trnovec 33, 908 51 Trnovec
Roman Ravas
512021 Aktualizácia rozpočtu - vodovod 180,00 € 02.11.2021 04.11.2021 ATELIÉR BUDO s.r.o.
IČO: 47989017
Trnovec 33, 908 51 Trnovec
Roman Ravas
8293727413 Magio + Internet XL 31,13€ 01.11.2021 04.11.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
121215644 Potraviny ŠJ MŠ 45,08 € 26.10.2021 03.11.2021 Bidfood Slovakia s. r. o.
IČO: 34152199
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Roman Ravas
2021/040 Výrub stromov - cintorín 230,00 € 02.11.2021 02.11.2021 Michal Nosek SM-výškovky
IČO: 41876199
Bratislavská 22/15, 908 51 Holíč
Roman Ravas
20210079 Skladanie dlažby MŠ 72,00 € 25.10.2021 02.11.2021 E.M. STAV, s.r.o.
IČO: 46292420
79, 908 63 Lopašov
Roman Ravas
72110101 Vývoz KO - poplatok 166,98 € 29.10.2021 02.11.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FVOT215616 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 02.11.2021 02.11.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
321100024 Vývoz KO - október 2021 23,33 € 31.10.2021 02.11.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
321100006 Vývoz KO - október 2021 742,25 € 31.10.2021 02.11.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3521001848 Potraviny ŠJ MŠ 34,72 € 26.10.2021 02.11.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
20210566 Betón kôš ihrisko + štrk dlažba MŠ 279,34 € 20.10.2021 26.10.2021 Štefan Rehuš
IČO: 10202892
Železničná 1524, 905 01 Senica
Roman Ravas
3521001748 Potraviny ŠJ MŠ 89,15 € 15.10.2021 20.10.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
5643840602 Tel. poplatky - administratíva 9,14 € 12.10.2021 20.10.2021 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
FV03-1372/2021 Dlažba MŠ 1944,00 € 08.10.2021 19.10.2021 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
IČO: 34116125
Pezinská 56, 901 01 Malacky
Roman Ravas
2104900350 Časopis MŠ 15,00 € 13.10.2021 19.10.2021 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Roman Ravas
72110050 Vývoz KO - poplatok 152,49 € 19.10.2021 19.10.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
52110025 vývoz NO - poplatok 132,00 € 15.10.2021 19.10.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2110000291 MSN 2021 47,00 € 13.10.2021 19.10.2021 ArtEdu spol. s r.o.
IČO: 46960333
Levická 23, 040 11 Košice
Roman Ravas
2021368 Šlabikár Eľkonin 109,37 € 12.10.2021 19.10.2021 DIALÓG plus s.r.o.
IČO: 50262041
Na kopci 38, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Roman Ravas
3521001576 Potraviny ŠJ MŠ 51,92 € 24.09.2021 11.10.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3521001507 Potraviny ŠJ MŠ 73,33 € 14.09.2021 11.10.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3521001488 Potraviny ŠJ MŠ 35,25 € 14.09.2021 11.10.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
42103575 Potraviny ŠJ MŠ 36,61 € 13.09.2021 11.10.2021 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46475419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
72109095 Vývoz KO - poplatok 150,42 € 27.09.2021 11.10.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22109082 Vývoz VOK 184,13 € 28.09.2021 11.10.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72108076 Vývoz VOK - poplatok 373,15 € 28.09.2021 11.10.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FVOT215041 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.10.2021 11.10.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
28-09-RO/2021 Urbanistická štúdia IBV Za cintorínom 1200,00 € 28.09.2021 11.10.2021 Architektonické a inžinierske služby Ing. Šagát
SNP 408/3, 907 01 Myjava
Roman Ravas
1 jesenná deratizácia 99,60 € 16.09.2021 11.10.2021 Ecoder s.r.o.
IČO: 50105787
236, 906 33 Cerová
Roman Ravas
1 El. energia - august 2021 MŠ - 125,15 € 16.09.2021 11.10.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
72109043 Vývoz KO - poplatok 146,97 € 14.09.2021 11.10.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5639193834 Tel. poplatky - administratíva 9,05 € 09.09.2021 11.10.2021 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
821009575 sáčky do vysávača 27,70 € 13.09.2021 11.10.2021 wwwokrs s.r.o.
IČO: 05155851
Toulovcovo nám. 151, 570 01 Litomysl
Roman Ravas
8290101539 Tel. poplatky - OÚ 25,72 € 08.09.2021 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
202115583 Odborná literatúra - MŠ 41,30 € 02.09.2021 11.10.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
202116158 Odborná literatúra - MŠ 46,05 € 10.09.2021 11.10.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
21185 Obedy - dôchodci august 2021 871,62 04.09.2021 11.10.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
8290021884 Magio + Internet XL 31,13€ 01.09.2021 11.10.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
321080024 Vývoz KO - august 2021 28,80 € 31.08.2021 11.10.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
321080006 Vývoz KO - august 2021 913,85 € 31.08.2021 11.10.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72108090 Vývoz KO - poplatok 167,67 € 31.08.2021 11.10.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FVOT214466 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 03.09.2021 11.10.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
3521001265 Potraviny ŠJ MŠ 53,87 € 19.07.2021 09.08.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
72106074 Vývoz KO - poplatok 138,69 € 30.06.2021 18.08.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72107001 Vývoz VOK - poplatok 390,21 € 01.07.2021 18.08.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72108037 Vývoz KO - poplatok 153,18 € 16.08.2021 17.08.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
9210515 Služby Topset 24,00 € 12.08.2021 17.08.2021 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
FA2021001557 El. energia - júl 2021 MŠ - 87,00 € 10.08.2021 10.08.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
5634556727 Tel. poplatky - administratíva 9,05 € 12.08.2021 13.08.2021 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8288255543 Tel. poplatky - OÚ 32,94 € 08.08.2021 09.08.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FAV2103177 Štiepač 1910,00 € 11.08.2021 11.08.2021 LUMAG CZ s.r.o
IČO: 26091496
Mišovická 454/9, 15521 Praha
Roman Ravas
2021014 Polohopis - projekt IBV Cintorín 660,00 € 10.08.2021 11.08.2021 Ing. František Pos - Geodetické práce
IČO: 48144447
906 45 Štefanov 161
Roman Ravas
21158 Obedy - dôchodci júl 2021 735,84 € 01.08.2021 09.08.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
210102182 Odpadkové koše - KD 215,23 € 05.08.2021 09.08.2021 ELKOPLAST Slovakia s.r.o.
IČO: 36851264
Štvrť SNP 155/72, 914 51 Trenčianske Teplice
Roman Ravas
20210009 Oprava výtlkov miestne komunikácie 3250,00 € 23.07.2021 09.08.2021 PENSYS s. r. o.
IČO: 53202325
Hollého 743/21, 905 01 Senica
Roman Ravas
FVOT213897 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 02.08.2021 09.08.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
828817931 Magio + Internet XL 31,13€ 01.08.2021 09.08.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
321070024 Vývoz KO - júl 2021 23,33 € 31.07.2021 09.08.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
321070006 Vývoz KO - júl 2021 913,85 € 31.07.2021 09.08.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
7210733 Vývoz DrSO - občania poplatok 24,40 € 02.08.2021 09.08.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72107128 Vývoz OO - poplatok občania 2,16 € 02.08.2021 09.08.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72107104 Vývoz KO - poplatok 155,94 € 30.07.2021 09.08.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2021972 Kôš na streetball 1095,00 € 01.07.2021 09.08.2021 Simplysport, s.r.o.
IČO: 47050039
Bonce 1054, 013 32 Dlhé Pole
Roman Ravas
2211104349 Autorská odmena - použitie hud. diel 20,40 € 28.07.2021 28.07.2021 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
IČO: 00178454
Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
210864 Tabuľky 57,48 € 21.07.2021 21.07.2021 FERES Martina Ferešová
IČO: 74728156
Rovniny 714/115, 748 01 Hlučín
Roman Ravas
72105106 Vývoz KO - poplatok 238,05 € 31.05.2021 21.07.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
9001432932 Poštový poukaz - tlačivo 8,87 € 15.07.2021 19.07.2021 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Roman Ravas
21VF00921 Všeobecný materiál KD 60,14 € 14.07.2021 19.07.2021 AMARENA s. r. o.
IČO: 46084401
Priemyselná 2, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Roman Ravas
72107038 Vývoz KO - poplatok 141,45 € 15.07.2021 19.07.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5625409285 Tel. poplatky - administratíva 9,05 € 12.06.2021 14.07.2021 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
5620884503 Tel. poplatky - administratíva 9,05 € 12.05.2021 14.07.2021 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
FA2021001334 El. energia - jún 2021 MŠ - 63,76 € 08.07.2021 14.07.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
FA2021001334 El. energia - jún 2021 MŠ - 63,76 € 08.07.2021 14.07.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
8286406623 Tel. poplatky - OÚ 25,72 € 08.07.2021 14.07.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FVOT213327 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.07.2021 14.07.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
5629992364 Tel. poplatky - administratíva 9,14 € 12.07.2021 13.07.2021 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
202137900 Toner OÚ 90,72 € 08.07.2021 13.07.2021 Soft-Tech, s.r.o.
IČO: 45917272
288, 091 01 Breznica
Roman Ravas
1021197623 .sk doména 15,00 € 07.07.2021 12.07.2021 WebSupport s. r. o.
IČO: 36421928
Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
102021371 Pomoc Morave 270,00 € 06.07.2021 12.07.2021 emtei plus, s.r.o
IČO: 36732087
906 02 Dojč 67
Roman Ravas
321060044 Vývoz KO - jún 2021 23,33 € 30.06.2021 07.07.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
321060009 Vývoz KO - jún 2021 913,85 € 30.06.2021 07.07.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2116109175 Toner OÚ 59,95 € 05.07.2021 07.07.2021 CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36468924
Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Roman Ravas
20210040 Služby MOM - Covid 19 600,30 € 01.07.2021 07.07.2021 Obec Sobotište
IČO: 00310018
Sobotište, Sobotište 11
Roman Ravas
21132 Dôchodci obedy - jún 2021 819,06 € 06.07.2021 07.07.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
211005657 Náhradný diel - chladnička 16,95 € 15.06.2021 06.07.2021 Zdeněk Nymburský
IČO: 65743661
Kovanská 190, 289 31 Bobnice
Roman Ravas
21400162 Audit 2020 783,16 € 29.06.2021 06.07.2021 RVC Senica s.r.o.
IČO: 36259560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Roman Ravas
8286329119 Magio + Internet XL 31,13€ 01.07.2021 06.07.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72106111 Vývoz - objemný odpad poplatok 3,78 € 30.06.2021 06.07.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2022111968 Odborná literatúra - MŠ 41,30 € 17.06.2021 06.07.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
21060308 Kniha Čarovné Záhorie 396,00 23.06.2021 28.06.2021 CBS spol, s.r.o.
IČO: 36754749
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Roman Ravas
2106000700 Aktualizácia programu ŠJ 48,00 € 14.06.2021 23.07.2021 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
IČO: 36182214
Belehradská 1, 040 13 Košice
Roman Ravas
72106027 Vývoz KO - poplatok 169,05 € 17.06.2021 23.07.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
202110890 Odborná literatúra - MŠ 46,05 € 11.06.2021 23.07.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
202110890 Odborná literatúra - MŠ 46,05 € 11.06.2021 23.07.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
8284562417 Tel. poplatky - OÚ 28,21 € 07.07.2021 23.07.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FV2021001200 El. energia - máj 2021 MŠ 0,01 € 08.06.2021 23.07.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
8284484103 Magio + Internet XL 31,13€ 01.06.2021 07.06.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
21110 Obedy - dôchodci máj 2021 689,04 € 03.06.2021 07.06.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
FVOT212767 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.06.2021 03.06.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
72105132 Vývoz - objemný odpad poplatok 1,89 € 02.06.2021 03.06.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FSK2100260 Didaktické pomôcky - MŠ 71,38 € 02.06.2021 03.06.2021 Zábavné učení, s.r.o
IČO: 29261651
Mariánské nám. 14, 688 01 Uherský Brod
Roman Ravas
321050027 Vývoz KO - máj 2021 29,52 € 31.05.2021 03.06.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
321050006 Vývoz KO - máj 2021 933,12 € 31.05.2021 03.06.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
01062021 Vyhodnotenie komunitného plánu 2020 15,00 € 01.06.2021 03.06.2021 Podžobrácka farma s.r.o
IČO: 52708314
Nekyjská 421/19, 991 28 Vinica
Roman Ravas
3521000879 Potraviny ŠJ MŠ 27,28 € 26.05.2021 03.06.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
150000990 Školské ovocie 7,60 € 28.05.2021 03.06.2021 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35766981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
150000990 Školské ovocie 7,60 € 28.05.2021 03.06.2021 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35766981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
94202497 Tovar Kaviareň 105,73 € 20.05.2021 27.05.2021 BONA - Ján Kostra
IČO: 34633782
Malonecpalská 43, 971 01 Prievidza
Roman Ravas
2106000262 e.stranky.sk 27,12 € 25.05.2021 27.05.2021 VLTAV MADE MEDIA a.s.
IČO: 01440578
U Trezorky 921/2, 158 00 Praha
Roman Ravas
9210364 Prenos programov 60,00 € 19.05.2021 27.05.2021 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
72105045 Vývoz KO - poplatok 149,04 € 14.05.2021 27.05.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8282714792 Telefónne poplatky 25,72 € 19.05.2021 27.05.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
21105 Obedy - testovanie COVID 27,00 € 18.05.2021 27.05.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
4210017266 Chladnička KD 339,29 € 10.05.2021 27.05.2021 OKAY Slovakia, spol. s r.o.
IČO: 35825979
Černyševského 1287/10, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka
Roman Ravas
3521000730 Potraviny ŠJ MŠ 26,74 € 13.05.2021 27.05.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
FA2021001022 El. energia MŠ - apríl 2021 38,27 € 11.05.2021 27.05.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
5065409888 Pevný disk 52,50 e 10.05.2021 27.05.2021 Internet Mall Slovakia s.r.o.
IČO: 35950226
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
52105010 Vývoz NO - poplatok 256,80 € 11.05.2021 11.05.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20210197 Materiál - cestu ku Kaplnke 1179,50 € 04.05.2021 11.05.2021 Štefan Rehuš
IČO: 14091968
Železničná 1524, 905 01 Senica
Roman Ravas
22105022 Vývoz NO 186,01 € 07.05.2021 11.05.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
4202102390 Hračky MŠ 114,29 € 06.05.2021 11.05.2021 Mamido Toys s.r.o
IČO: 08367639
Hlavní třída 2020/28, 73701 Český Těšín
Roman Ravas
20210026 Služby MOM - testovanie COVID19 318,00 € 04.05.2021 11.05.2021 Obec Sobotište
IČO: 00310018
Sobotište, Sobotište 11
Roman Ravas
321040024 Vývoz KO - apríl 2021 23,33 € 30.04.2021 11.05.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
321040006 Vývoz KO - apríl 2021 913,85 € 30.04.2021 11.05.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72104126 Vývoz DrSO - poplatok občania 48,24 € 11.05.2021 11.05.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8282640905 Magio Internet XL 01.05.2021 11.05.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FVOT212207 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 03.05.2021 11.05.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
21097 Obedy dôchodci - apríl 2021 621,72 € 03.05.2021 11.05.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
210018 Žalúzie OÚ 90,00 € 22.04.2021 26.04.2021 Pavol Černek - LUX JR.
IČO: 35295937
740, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
202107975 Odborná literatúra MŠ 41,30 € 23.04.2021 26.04.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
71176369 Virtuálna knižnica MŠ 9,00 € 22.04.2021 26.04.2021 KOMENSKY, s.r.o.
IČO: 43908977
Park mládeže 1/360, 040 01 Košice
Roman Ravas
21081 Obedy - testovanie COVID 50,76 € 20.04.2021 21.04.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
21021/058 Lampa + montáž VO 249,60 € 18.04.2021 21.04.2021 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Roman Ravas
22104039 Vývoz VOK 108,70 € 15.04.2021 16.04.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72104036 Vývoz VOK - poplatok 236,31 € 15.04.2021 16.04.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72104034 Vývoz KO - poplatok 176,64 € 15.04.2021 16.04.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FA2021000846 El. energia - MŠ marec 2021 182,95 € 09.04.2021 16.04.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
8280871285 Telefónne poplatky 27,81 € 08.04.2021 16.04.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2021/11312 bookio 18,00 € 14.04.2021 16.04.2021 Creative Web, s.r.o.
IČO: 36830178
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Roman Ravas
2021189 Jarná deratizácia 99,60 € 31.03.2021 12.04.2021 Ecoder s.r.o.
IČO: 50105787
236, 906 33 Cerová
Roman Ravas
2021/11205 bookio 12,00 € 06.04.2021 08.04.2021 Creative Web, s.r.o.
IČO: 36830178
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Roman Ravas
8280796531 Magio Internet XL 31,13 € 01.04.2021 08.04.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
21068 Obedy - dôchodci marec 2021 752,40 € 06.04.2021 08.04.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20210015 Služby MOM - testovanie COVID19 505,00 € 01.04.2021 08.04.2021 Obec Sobotište
IČO: 00310018
Sobotište, Sobotište 11
Roman Ravas
FVOT211656 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.04.2021 08.04.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
321030006 Vývoz KO - marec 2021 913,85 € 31.03.2021 08.04.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
321030024 Vývoz KO - marec 2021 28,80 € 31.03.2021 08.04.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FDS5521008880 Kancelárske potreby 144,36 € 08.04.2021 08.04.2021 OFFICE DEPOT s.r.o.
IČO: 36192384
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava
Roman Ravas
210875 OPP - testovanie COVID19 65,19 € 30.03.2021 31.03.2021 Laven s.r.o.
IČO: 46775501
Demandice 200, 935 85 Demandice
Roman Ravas
72103100 Vývoz KO - poplatok 134,55 € 31.03.2021 31.03.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22103061 Vývoz VOK 108,70 € 23.03.2021 31.03.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72103062 Vývoz VOK - poplatok 98,77 € 22.03.2021 31.03.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3521000448 Potraviny ŠJ MŠ 32,89 € 24.03.2021 31.03.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2021037 Vyúčtovanie - spoločný obecný úrad 45,00 € 24.03.2021 31.03.2021 Mesto Senica
IČO: 00309974
Senica, Štefánikova 1408/56
Roman Ravas
2021/1664 bookio 12,00 € 19.02.2021 31.03.2021 Creative Web, s.r.o.
IČO: 36830178
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Roman Ravas
20210028 Vývoz žúmp OÚ + MŠ 129,00 € 19.03.2021 23.03.2021 Flyteam, s.r.o.
IČO: 36256099
Priemyselná 281/41, 905 01 Senica
Roman Ravas
202105257 Odborná literatúra MŠ 46,05 € 19.03.2021 23.03.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
21056 Obedy - testovanie COVID 27,00 € 22.03.2021 23.03.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
2021/11015 bookio 14,40 € 19.03.2021 22.03.2021 Creative Web, s.r.o.
IČO: 36830178
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Roman Ravas
2021/11034 bookio 12,00 € 19.03.2021 22.03.2021 Creative Web, s.r.o.
IČO: 36830178
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Roman Ravas
210720 OPP - testovanie COVID19 77,59 € 16.03.2021 18.03.2021 Laven s.r.o
IČO: 46775501
935 85 Demandice 200
Roman Ravas
3521000341 Potraviny ŠJ MŠ 68,68 € 12.03.2021 18.03.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
72103041 Vývoz KO - poplatok 175,95 € 15.03.2021 16.03.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5611676116 Telefónne poplatky 9,05 € 12.03.2021 15.03.2021 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
102175330 hosting 89,50 € 12.03.2021 15.03.2021 WebSupport s. r. o.
IČO: 36421928
Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
FA2021000659 El. energia MŠ - február 2021 245,22 € 05.03.2021 15.03.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
8279025942 Telefónne poplatky 30,72 € 08.03.2021 15.03.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
202103993 Odborná literatúra MŠ 35,00 € 02.03.2021 11.03.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
20210009 Odmeny zdravotníkov + poistenie COVID 900,00 € 08.03.2021 10.03.2021 Obec Sobotište
IČO: 00310018
Sobotište, Sobotište 11
Roman Ravas
1310416 Správny poplatok - potvrdenie 75,04 € 24.02.2021 10.03.2021 Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
IČO: 17058520
Banská Bystrica, Tajovského 14440/28B, 97401, Slovenská republika
Roman Ravas
1310416 Správny poplatok - potvrdenie 10.03.2021 10.03.2021 Roman Ravas
21032 Obedy dôchodci + zamestnanci - február 2021 629,64 € 01.03.2021 08.03.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
21029 Obedy - testovanie COVID 27,00 € 01.03.2021 08.03.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
321020024 Vývoz KO - február 2021 23,33 € 28.02.2021 08.03.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72102083 Vývoz KO - poplatok 88,96 € 26.02.2021 08.03.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8278954650 Magio Internet XL 31,13 € 01.03.2021 08.03.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
321020006 Vývoz KO - február 2021 913,85 € 28.02.2021 08.03.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FVOT211107 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 01.03.2021 08.03.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
2021/1875 bookio 18,00 € 03.03.2021 08.03.2021 Creative Web, s.r.o.
IČO: 36830178
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Roman Ravas
2021/034 Montáž a údržba verejný rozhlas + osvetlenie 656,64 € 01.03.2021 08.03.2021 ELASON s.r.o.
IČO: 47999870
Hollého 962/142, 908 51 Holíč
Roman Ravas
3521000272 Potraviny ŠJ MŠ 12,30 € 01.03.2021 08.03.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
121023994 Potraviny ŠJ MŠ 61,02 € 23.02.2021 08.03.2021 Bidfood Slovakia s. r. o.
IČO: 34152199
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Roman Ravas
3521000218 Potraviny ŠJ MŠ 15,06 € 22.02.2021 08.03.2021 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00168891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2116103293 Toner OÚ + kancelársky papier 255,04 € 24.02.2021 08.03.2021 CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36468924
Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Roman Ravas
920112040 Odborná literatúra MŠ 26,00 € 02.03.2021 08.03.2021 Mgr. Martin Medlen - JurisDat
IČO: 52829821
Ondavská 929/8, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
2012191028 Mixér - MŠ 43,98 € 03.03.2021 08.03.2021 FAST PLUS, spol. s r.o.
IČO: 35712783
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
Roman Ravas
2012191028 Mixér - MŠ 08.03.2021 08.03.2021 Roman Ravas
202104120 Odborná literatúra MŠ 47,35 € 03.03.2021 08.03.2021 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35908718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
331 102067 OPP - testovanie COVID19 70,79 02.03.2021 08.03.2021 ALFI Corp s.r.o
IČO: 28587855
Provozní 5492/3, 72200 Ostrava - Třebovice
Roman Ravas
72102052 Vývoz KO - poplatok 180,48 € 15.02.2021 16.02.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72102052 Vývoz KO - poplatok 180,48 € 15.02.2021 16.02.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21026 Obedy - testovanie COVID 94,50 € 12.02.2021 15.02.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
5607050371 Telefónne poplatky 18,85 € 12.02.2021 15.02.2021 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8277177871 Telefónne poplatky 25,72 € 08.02.2021 15.02.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
8277177871 Telefónne poplatky 25,72 € 08.02.2021 15.02.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
Fa20210139 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 198,00 e 05.02.2021 15.02.2021 TENDERnet, s.r.o.
IČO: 50139088
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Roman Ravas
8277102704 Magio Internet XL 31,13 € 01.02.2021 15.02.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FA2021000470 El, energia - január MŠ 2021 232,55 € 05.02.2021 15.02.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
219000040 Verejné osvetlenie - lampy 96,80 € 02.02.2021 15.02.2021 JD ROZHLASY s.r.o
IČO: 27797007
Horní Bečva 968, 756 57 Horní Bečva
Roman Ravas
2101685 Odmeny umelcom - verejný rozhlas 38,40 € 03.02.2021 15.02.2021 SLOVGRAM, nezávislá spoločnosť výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov, Bratislava
IČO: 17310598
Jakubovo námestie 2564/14, 813 48 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Roman Ravas
FVOT210542 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 04.02.2021 15.02.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
20100564 Mesačné zálohy - plyn 2021 1 006,50 € 01.02.2021 15.02.2021 Stredoslovenská energetika Holding, a.s.
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Roman Ravas
2405451958 poistenie majetku 475,11 € 15.02.2021 15.02.2021 Generali Poisťovňa, a. s.
IČO: 35709332
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Roman Ravas
207441 Respirátory - COVID 19 257,80 € 04.02.2021 15.02.2021 Dol-Kre-4you s.r.o
IČO: 03853489
Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha
Roman Ravas
72101085 Vývoz KO - poplatok 131,20 € 29.01.2021 15.02.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
1210683 Aktualizácia programov Topset 2021 1016,99 € 31.01.2021 15.02.2021 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
2021/1473 bookio 12,00 € 05.02.2021 15.02.2021 Creative Web, s.r.o.
IČO: 36830178
Trnavské mýto 1, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Roman Ravas
21007 Obedy - dôchodci január 2021 502,92 € 31.01.2021 15.02.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
321010025 Vývoz KO - január 2021 23,33 € 31.01.2021 15.02.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
321010006 Vývoz KO - január 2021 913,85 € 31.01.2021 15.02.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FV KS2101234 Kuriérske služby 22,46 € 28.01.2021 15.02.2021 LASER - SK, s.r.o
IČO: 36501301
085 01 Bardejov 1
Roman Ravas
202100660 OPP - testovanie COVID19 189,00 € 27.01.2021 15.02.2021 MEDITRADE spol. s.r.o
IČO: 17312001
Levočská 1, 851 01 Bratislava
Roman Ravas
21000643 OPP - testovanie COVID19 209,76 € 22.01.2021 15.02.2021 PLOBERGER - SK, s.r.o
IČO: 36270482
Priemyselná 2634/1, 909 01 Skalica
Roman Ravas
2202675 ochranné plexisklo 116,80 € 19.01.2021 15.02.2021 Plotbase, s.r.o
IČO: 45674515
Pečianska 5, 851 01 Bratislava
Roman Ravas
72101040 Vývoz KO - poplatok 162,56 € 11.01.2021 15.02.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2021/1096 bookio 30,00 € 18.01.2021 15.02.2021 Creative Web s.r.o
IČO: 36830178
Trnavské mýto 1, 831 03 Bratislava
Roman Ravas
2116100217 Toner MŠ 231,50 € 05.01.2021 15.02.2021 CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36468924
Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Roman Ravas
21000002 zverejnit.sk 60,00 € 15.02.2021 15.02.2021 Pinf s.r.o.
IČO: 51007908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
6200591 Aktualizácia programov Topset 2020 CD 29,40 € 30.12.2020 22.01.2021 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
20277 Obedy - dôchodci december 2020 498,96 € 30.12.2020 22.01.2021 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41402596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
8275317412 Telefónne poplatky 35,71 € 07.01.2021 22.01.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
5602427297 Telefónne poplatky 9,05 € 08.01.2021 22.01.2021 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
2021000124 El. energia - vyúčtovanie 2020 242,17 € 10.01.2021 22.01.2021 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
FVOT206893 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 31.12.2020 22.01.2021 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45232270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
8275254628 Magio Internet XL 31,13 € 31.12.2020 22.01.2021 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
320120045 Vývoz KO - december 2020 287,71 € 31.12.2020 22.01.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320120009 Vývoz KO - december 2020 407,28 € 31.12.2020 22.01.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72012102 Vývoz KO - poplatok 43,34 € 31.12.2020 22.01.2021 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36228443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2020/12/03 Spracovanie žiadosti - kompostéry 250,00 € 18.12.2020 28.12.2020 MEL Project s.r.o.
IČO: 51311003
Železničiarska 3190/9, 811 04 Bratislava - Staré Mesto
Roman Ravas
2020-012 Spracovanie žiadosti - vodovod 400,00 € 23.12.2020 28.12.2020 Ing. Michal Šišolák
IČO: 44 273 169
Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur
Roman Ravas
202000153 Periskop prístup pre riaditeľov MŠ 6,00 € 21.12.2020 28.12.2020 KOMENSKY, s.r.o.
IČO: 43 908 977
Park mládeže 1/360, 040 01 Košice
Roman Ravas
202000153 Periskop prístup pre riaditeľov MŠ 28.12.2020 28.12.2020 Roman Ravas
2020000821 Rebrík 259,50 € 14.12.2020 28.12.2020 Daffi Group s.r.o
IČO: 50447491
Rabčická 409, 029 44 Rabča
Roman Ravas
2004707595 Časopisy MŠ 47,80 € 17.12.2020 28.12.2020 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36 631 124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Roman Ravas
OPS/2335/2020 Vedenie účtu CP 49,08 € 16.12.2020 28.12.2020 Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Roman Ravas
3520001983 Potraviny ŠJ MŠ 35,12 € 14.12.2020 21.12.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
050002707 Školské ovocie 1,74 € 16.12.2020 21.12.2020 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
122001494 Zatrávňovace - cesta Kaplnka 894,50 € 11.12.2020 21.12.2020 BUILDEX GROUP s.r.o
IČO: 05362431
Rybná 716/24, 11 000 Praha 1
Roman Ravas
122001494 Zatrávňovace - cesta Kaplnka 21.12.2020 21.12.2020 Roman Ravas
AW/INV/20121016 Sálové stoličky 2706,24 € 16.12.2020 17.12.2020 abaWood s.r.o
IČO: 51312832
Fučíková 460, 92521 Sládkovičovo
Roman Ravas
200192 Oprava a čistenie odpadových potrubí 101,09 € 16.12.2020 17.12.2020 BYTSERVIS SENICA s.r.o.
IČO: 46 795 642
Robotnícka 56, 905 01 Senica
Roman Ravas
209000326 Svietidlá VO 410,16 € 16.12.2020 17.12.2020 JD ROZHLASY s.r.o
IČO: 27797007
756 57 Horní Bečva 968
Roman Ravas
202026485 Odborná literatúra MŠ 46,05 € 10.12.2020 15.12.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
202113 Aktualizácia dokumentácia CO 256,00 € 14.12.2020 15.12.2020 Ing. Miloš Kment
IČO: 40471641
Budovateľská 379/46, 906 13 Brezová pod. Bradlom
Roman Ravas
FV2205878 Náradie na cvičenie 201,10 € 11.12.2020 15.12.2020 KATSUDO s.r.o
IČO: 36842176
Suvorovova 17, 080 05 Prešov
Roman Ravas
FA2020002385 El. energia VO - november 2020 190,03 € 07.12.2020 15.12.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
8273446766 Telefónne poplatky 30,51 € 08.12.2020 15.12.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
8684111 Predplatné - Obecné noviny 93,60 € 11.12.2020 15.12.2020 INPROST spol. s r.o.
IČO: 31 363 091
Smrečianska 29, 811 05 Bratislava
Roman Ravas
220379 Skúška pitnej vody 104,50 € 09.12.2020 15.12.2020 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
IČO: 00 610 933
Trnava, Ulica Limbová 6053/6, 91709, Slovenská republika
Roman Ravas
2012072311 Notebook 599,00 € 14.12.2020 15.12.2020 FAST PLUS, spol. s r.o.
IČO: 35 712 783
Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
Roman Ravas
5597730682 Telefónne poplatky 9,05 € 12.12.2020 15.12.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
320110025 Vývoz KO - november 2020 354,24 € 30.11.2020 01.12.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320110006 Vývoz KO - november 2020 441,07 € 30.11.2020 01.12.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72011109 Vývoz KO - poplatok 111,54 € 30.11.2020 01.12.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20302825 Pletivo 147,00 € 23.11.2020 01.12.2020 A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o.
IČO: 46 068 660
Hollého 744, 905 01 Senica
Roman Ravas
3011264723 Posypová soľ 79,35 € 25.11.2020 01.12.2020 HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o.
IČO: 35 838 949
Galvaniho 9, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
22011089 Vývoz VOK 93,91 € 26.11.2020 01.12.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72011073 Vývoz VOK - poplatok 104,34 € 24.11.2020 25.11.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
202024979 Odborná literatúra MŠ 41,30 € 18.11.2020 25.11.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
FSK2000469 Didaktické pomôcky MŠ 105,06 € 23.11.2020 25.11.2020 zabavne uceni.cz
IČO: 29261651
Mariánské nám.14, 688 01 Uherský Brod
Roman Ravas
20244 Stravovanie - COVID 19 103,28 € 16.11.2020 25.11.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
050002130 Školské ovocie 1,77 € 12.11.2020 16.11.2020 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
5593017100 Telefónne poplatky 10,06 € 12.11.2020 16.11.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
72011043 Vývoz KO - poplatok 47,30 € 13.11.2020 16.11.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FA2020002194 El. energia VO - október 2020 56,40 € 06.11.2020 11.11.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
3520001703 Potraviny ŠJ MŠ 19,67 € 05.11.2020 11.11.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
1105 Fekálna hadica 411,09 € 03.11.2020 09.11.2020 abc hadice s.r.o
IČO: 46549471
Trenčianska 17, 821 09 Bratislava
Roman Ravas
050001769 Školské ovocie 1,93 € 20.10.2020 06.11.2020 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
3520001586 Potraviny ŠJ MŠ 49,19 € 22.10.2020 06.11.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
8271511210 Magio Internet XL 31,13 € 01.11.2020 06.11.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
200072 Sieťky na okná MŠ 121,20 05.11.2020 06.11.2020 Pavol Černek - LUX JR.
IČO: 35 295 937
740, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20227 Obedy - dôchodci október 2020 594,00 € 03.11.2020 06.11.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
FVOT205760 Reporting ZO - nádoby 44,28 € 31.10.2020 06.11.2020 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45 232 270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
320100025 Vývoz KO 287,71 € 01.11.2020 06.11.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320100006 Vývoz KO 508,66 € 01.11.2020 06.11.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2020135 Vzdelávanie MŠ +metodika 351,50 € 29.11.2020 06.11.2020 Dialóg plus s.r.o
IČO: 50262041
Hrobáková 9, 851 02 Bratislava
Roman Ravas
72010110 Vývoz KO - poplatok 73,04 € 30.10.2020 06.11.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
94452020 Ozónový generátor 395,00 € 26.10.2020 06.11.2020 Vlajky.EU
IČO: 28511042
Radčina 497/22, 161 00 Praha 2
Roman Ravas
1911048 OPP - testovanie COVID19 157,43 € 26.10.2020 06.11.2020 Genus Pharma s.r.o
IČO: 47241292
Bystrická 901, 966 81 Žarnovica
Roman Ravas
202022428 Odborná literatúra MŠ 45,35 € 15.10.2020 19.10.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
3520001498 Potraviny ŠJ MŠ 24,90 € 13.10.2020 19.10.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
72010047 Vývoz KO - poplatok 37,84 € 16.10.2020 19.10.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22010038 Zvoz NO 184,60 € 12.10.2020 19.10.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8269722392 Telefónne poplatky 23,72 € 08.10.2020 14.10.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
5588389392 Telefónne poplatky 9,05 € 12.10.2020 13.10.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
202010011 Kalendáre 2021 48,00 € 07.10.2020 13.10.2020 FORZA SLOVAKIA, s.r.o.
IČO: 36 246 450
Hurbanova 725/61, 908 48 Kopčany
Roman Ravas
2020387 Jesenná deratizácia 99,60 € 08.10.2020 13.10.2020 Ecoder s.r.o.
IČO: 50 105 787
236, 906 33 Cerová
Roman Ravas
2020002002 El. energia VO - september 2020 - 73,15 € 07.10.2020 13.10.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
3520001393 Potraviny ŠJ MŠ 25,42 € 07.10.2020 13.10.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3520001305 Potraviny ŠJ MŠ 56,79 € 25.09.2020 13.10.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3520001260 Potraviny ŠJ MŠ 41,93 € 14.09.2020 13.10.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
1112000107 Potraviny ŠJ MŠ 44,16 € 17.09.2020 13.10.2020 AG FOODS SK s.r.o.
IČO: 34 144 579
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Roman Ravas
1112010259 Potraviny ŠJ MŠ 211,70 € 04.09.2020 13.10.2020 AG FOODS SK s.r.o.
IČO: 34 144 579
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Roman Ravas
3520001179 Potraviny ŠJ MŠ 10,57 € 28.08.2020 13.10.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3520001168 Potraviny ŠJ MŠ 7,42 € 21.08.2020 13.10.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
20200 Obedy dôchodci + zamestnanci - september 2020 601,92 € 05.10.2020 13.10.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
320090025 Vývoz KO - september 2020 287,71 € 30.09.2020 30.09.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320090006 Vývoz KO - september 2020 407,28 € 30.9.2020 30.09.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8269645876 Magio Internet XL 31,13 € 30.09.2020 30.09.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72009112 Vývoz KO - poplatok 62,48 € 30.09.2020 30.09.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8267799612 Magio Internet XL 31,13 € 01.09.2020 30.09.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
22009090 Vývoz VOK 90,22 € 29.09.2020 30.09.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
202020077 Odborná literatúra MŠ 41,30 € 18.09.2020 30.09.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
72009041 Vývoz KO - poplatok 43,56 € 16.09.2020 30.09.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5583716993 Telefónne poplatky 9,05 € 12.09.2020 30.09.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
2020001815 El. energia VO - august 2020 -129,42 € 09.09.2020 30.09.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
20200127 vývoz žumpy OÚ 43,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Flyteam, s.r.o.
IČO: 36 256 099
Priemyselná 281/41, 905 01 Senica
Roman Ravas
200115 Ústredné kúrenie MŠ 995,52 € 31.08.2020 30.09.2020 Bytservis - UM, spol. s r.o.
IČO: 34 101 918
Robotnícka 56, 905 01 Senica
Roman Ravas
82678774232 Telefónne poplatky 23,72 € 08.09.2020 30.09.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FVMT200378 Mobilný terminál - kontajnery 1 800,00 € 02.09.2020 30.09.2020 GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45 232 270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
200111603 Toner OÚ 98,78 € 07.09.2020 30.09.2020 Printmania s. r. o.
IČO: 46 046 453
Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza
Roman Ravas
20176 Obedy dôchodci + zamestnanci - august 2020 704,88 € 03.09.2020 30.09.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
320080025 Vývoz KO - august 2020 348,84 € 31.08.2020 31.08.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320080006 Vývoz KO - august 2020 519,98 € 31.08.2020 31.08.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72008103 Vývoz KO - poplatok 102,52 € 31.08.2020 31.08.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
202018341 Odborná literatúra MŠ 45,35 € 28.08.2020 31.08.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
201051083 Pracovná doska - kuchyňa MŠ 102,97 € 27.08.2020 31.08.2020 K R O N SK, s.r.o.
IČO: 36 256 561
Dolné Suroviny 996/1, 905 01 Senica
Roman Ravas
200048 Okná MŠ 4 072,30 € 24.08.2020 31.08.2020 Pavol Černek - LUX JR.
IČO: 35 295 937
740, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
22008017 Vývoz VOK 116,09 € 07.08.2020 31.08.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72008034 Vývoz KO - poplatok 51,04 € 13.08.2020 31.08.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5578983599 Telefónne poplatky 9,05 € 12.08.2020 31.08.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
2020001624 El. energia VO - júl 2020 - 101,00 € 10.08.2020 31.08.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
8266024566 Telefónne poplatky 31,31 € 08.08.2020 31.08.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FV200092 Ústredné kúrenie MŠ 12 233,76 € 14.08.2020 31.08.2020 Bytservis - UM, spol. s r.o.
IČO: 34 101 918
Robotnícka 56, 905 01 Senica
Roman Ravas
72008009 Vývoz VOK - poplatok objemový odpad 128,78 € 06.08.2020 31.08.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72008009 Vývoz VOK - poplatok objemový odpad 128,78 € 06.08.2020 31.08.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20148 Obedy dôchodci + zamestnanci - júl 2020 768,24 € 04.08.2020 31.08.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
8265953458 Magio Internet XL 31,13 € 01.08.2020 31.08.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
7207133 Vývoz DrSO - poplatok občania 27,44 € 13.10.2020 13.10.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320070025 Vývoz KO - júl 2020 276,91 € 31.07.2020 31.07.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320070006 Vývoz KO - júl 2020 407,28 € 31.07.2020 31.07.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72007100 Vývoz KO - poplatok 84,48 € 30.07.2020 31.07.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
IJ0002838/20 Vybavenie bufetu KD 162,87 € 23.07.2020 31.07.2020 DAJAR POLSKA ZOO
IČO: 00 380 0675
Poltawska 6, 750 72 Koszalin
Roman Ravas
202013238 Odborná literatúra MŠ 41,30 € 10.06.2020 31.07.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
72007038 Vývoz KO - poplatok 54,78 € 13.07.2020 31.07.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22007031 Vývoz VOK 116,09 € 14.07.2020 31.07.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72007023 Vývoz VOK - poplatok 235,20 € 14.07.2020 31.07.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8264161973 Telefónne poplatky 23,72 € 08.07.2020 31.07.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2020001432 El. energia VO - jún 2020 - 142,93 € 07.07.2020 31.07.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
5574240158 Telefónne poplatky 13,96 € 13.07.2020 31.07.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
9264088142 Magio Internet XL 31,13 € 01.07.2020 31.07.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
200109323 Toner OÚ 95,69 € 03.07.2020 31.07.2020 Printmania s. r. o.
IČO: 46 046 453
Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza
Roman Ravas
20124 Obedy dôchodci + zamestnanci - jún 2020 712,80 € 02.07.2020 31.07.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
2003000673 softvér ŠJ - aktualizácia 48 30.06.2020 31.07.2020 SOFT - GL, spol. s r.o. Košice
IČO: 36 182 214
Belehradská 1, 040 13 Košice
Roman Ravas
1020176557 sk. doména 15,00 02.07.2020 31.07.2020 WebSupport s. r. o.
IČO: 36 421 928
Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
72006104 Vývoz KO - poplatok 84,48 30.06.2020 30.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2016107649 Toner OÚ 62,35 29.06.2020 30.06.2020 CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36 468 924
Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Roman Ravas
320060045 Vývoz KO - jún 2020 343,44 € 30.06.2020 30.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320060009 Vývoz KO - jún 2020 407,28 € 30.06.2020 30.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
62020 spracovanie žiadosti o platbu ppa 300 15.06.2020 30.06.2020 Partnerstvo pre Horné Záhorie, o. z.
IČO: 45013501
Kollárova 1146, 908 48 Kopčany
Roman Ravas
202036078 Licencia security 59,93 18.06.2020 30.06.2020 ESET, spol. s r.o.
IČO: 31 333 532
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Roman Ravas
202036078 Licencia security 47,93 18.06.2020 30.06.2020 ESET, spol. s r.o.
IČO: 31 333 532
Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
Roman Ravas
202050227 Osmóza MŠ + žiarivka kaviareň 359,89 08.06.2020 30.06.2020 Crystal, s.r.o
IČO: 46676694
Gen.Viesta 1672/26, 91101 Trenčín
Roman Ravas
8262275428 Telefónne poplatky 23,53 € 08.06.2020 16.06.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72006048 Vývoz KO - poplatok 103,62 € 15.06.2020 16.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5569533743 Telefónne poplatky 9,55 € 12.06.2020 15.06.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
6202022964 Toner MŠ 19,19 € 10.06.2020 15.06.2020 Ledum Kamara SK s. r. o.
IČO: 48 158 836
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Roman Ravas
20400136 Audit IUZ 2019 783,01 € 10.06.2020 12.06.2020 RVC Senica s.r.o.
IČO: 36 259 560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Roman Ravas
20107 Obedy dôchodci + zamestnanci - máj 2020 649,44 € 03.06.2020 09.06.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20200383 Oprava chodníka 142,08 € 01.06.2020 09.06.2020 Štefan Rehuš
IČO: 14 091 968
Železničná 1524, 905 01 Senica
Roman Ravas
8262202271 Magio Internet XL 31,13 € 01.06.2020 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
3520000675 Potraviny ŠJ MŠ 11,08 € 01.06.2020 04.06.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
202012684 Odborná literatúra MŠ 46,05 € 29.05.2020 04.06.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
72005110 Vývoz KO - poplatok 53,68 € 29.05.2020 03.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320050006 Vývoz KO - máj 2020 407,28 € 31.05.2020 03.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320050025 Vývoz KO - máj 2020 276,91 € 31.05.2020 03.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71176369 Predplatné ŠkôlkaKOMENSKY 9,00 € 27.04.2020 03.06.2020 KOMENSKY, s.r.o.
IČO: 43 908 977
Park mládeže 1/360, 040 01 Košice
Roman Ravas
72005130 Poplatok - vývoz objemový odpad občania 4,62 € 02.06.2020 03.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
120078522 Potraviny ŠJ MŠ 17,94 € 02.06.2020 03.06.2020 Bidfood Slovakia s. r. o.
IČO: 34 152 199
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Roman Ravas
2200093 Aplikačný program WinCITY ÚPVS 360,00 € 13.05.2020 20.05.2020 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
8259755420 Telefónne poplatky 20,72 € 08.05.2020 15.05.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FA2020001051 El. energia VO - apríl 2020 - 128,12 07.05.2020 13.05.2020 WebSupport s. r. o.
IČO: 36 421 928
Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
8258678190 Magio Internet XL 31.13 € 01.05.2020 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
320040025 Vývoz KO - apríl 2020 276,91 € 30.04.2020 05.05.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320040006 Vývoz KO - apríl 2020 407,28 € 30.04.2020 05.05.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72004084 Vývoz KO - poplatok 58,30 € 30.04.2020 30.04.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22004055 Vývoz VOK 82,82 22.04.2020 22.04.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72004035 Vývoz KO - poplatok 86,46 € 15.04.2020 16.04.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FA2020000860 Elektrická energia - VO marec 2020 - 84,28 € 07.04.2020 15.04.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
20069 Obedy dôchodci + zamestnanci - marec 2020 612,48 € 08.04.2020 15.04.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
5560145559 Telefónne poplatky 9,05 € 12.04.2020 15.04.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8256409184 Magio Internet XL 31,13 € 01.04.2020 15.04.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
200301 Stavebný dozor - rekonštrukcia KD 1 434,00 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Peter Gráčik
IČO: 34 669 604
Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany
Roman Ravas
1200677 Aktualizácia programov Topset 2020 884,99 € 18.03.2020 18.03.2020 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
3520000499 Potraviny ŠJ MŠ 22,56 € 13.03.2020 18.03.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
72003063 Vývoz KO - poplatok 99,22 € 16.03.2020 17.03.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3549386 Stĺpiky 121,80 € 12.03.2020 17.03.2020 Premiumxl.de
IČO: DE93459043
Hermann Tiben, Eversburger str. 32, Osnabruck
Roman Ravas
FA2020000670 Elektrická energia - VO február 2020 - 68,82 € 06.03.2020 12.03.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
20048 Obedy členovia OVK Voľby NR SR 2020 43,20 € 09.03.2020 12.03.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20043 Obedy - dôchodci február 2020 483,72 € 05.03.2020 09.03.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
8254140864 Magio Internet XL 31,13 € 01.03.2020 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72002101 Vývoz KO - poplatok 33,36 € 28.02.2020 05.03.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20400341 Publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve 33,00 € 28.02.2020 05.03.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
IČO: 37 986 635
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Roman Ravas
202003002 Odborná literatúra MŠ 41,30 € 20.02.2020 05.03.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
3520000363 Potraviny ŠJ MŠ 48,20 € 23.02.2020 05.03.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3520000403 Potraviny ŠJ MŠ 21,62 € 02.03.2020 05.03.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
20kdi00126 Revízia detského ihriska 193,20 € 18.02.2020 27.02.2020 EKOTEC spol. s.r.o
IČO: 00687022
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Roman Ravas
205207765 Nábytok OÚ 359,02 € 21.02.2020 27.02.2020 TEMPO KONDELA s.r.o
IČO: 36409154
Vojtaššáková 893, 027 44 Tvrdošín
Roman Ravas
050000748 Školské ovocie 5,56 € 25.02.2020 27.02.2020 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
2002050 Skladaná mapa 45,90 € 18.02.2020 27.02.2020 VKÚ Harmanec, s.r.o
IČO: 45747770
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
Roman Ravas
3520000312 Potraviny ŠJ MŠ 35,70 € 14.02.2020 27.02.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
72002050 Vývoz KO - poplatok 42,36 € 14.02.2020 27.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FA2020000482 El. energia VO - január 2020 - 44,78 € 10.02.2020 27.02.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
2020001 Práce OÚ 1671,96 17.02.2020 27.02.2020 V M F STAV, s.r.o.
IČO: 44 818 190
Štefánikova 470/38, 908 45 Gbely
Roman Ravas
9190339 Služby spojené s vydaním mandátneho certifikátu 276 01.02.2020 13.02.2020 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
5550690788 Telefónne poplatky 9,05 € 12.02.2020 13.02.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8252951716 Telefónne poplatky 27,21 08.02.2020 13.02.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
8251885416 Internet + Magio 31,13 € 01.02.2020 13.02.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72001125 Vývoz DrSO občania - poplatok 19,60 04.02.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72001129 Vývoz objemový odpad občania - poplatok 0,60 04.02.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2020040 Činnosť SOÚ 30,50 06.02.2020 13.02.2020 Mesto Senica
IČO: 00309974
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
Roman Ravas
20004 Obedy dôchodci - január 2020 487,20 € 01.02.2020 13.02.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
Fa20200123 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 180,00 03.02.2020 13.02.2020 TENDERnet, s.r.o.
IČO: 50 139 088
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Roman Ravas
3520000194 Potraviny ŠJ MŠ 17,19 03.02.2020 13.02.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
050000073 Školské ovocie 5,56 22.01.2020 13.02.2020 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
42000097 Potraviny ŠJ MŠ 7,64 16.01.2020 13.02.2020 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
42000129 Školské mlieko 3,36 € 16.01.2020 13.02.2020 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
3520000072 Potraviny ŠJ MŠ 17,92 21.01.2020 13.02.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
920992040 časopis ŠKOLA 2020 25,00 € 23.01.2020 13.02.2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat
IČO: 52829821
Ondavská 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
72001100 Vývoz KO - poplatok 38,32 31.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2201102507 autorská odmena za používanie hudobných diel 20,40 29.01.2020 13.02.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
IČO: 00 178 454
Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
320010025 Vývoz KO - január 2020 305,64 31.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320010006 Vývoz KO - január 2020 519,96 31.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20200022 revízia alarm OÚ 155,52 27.01.2020 13.02.2020 KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o
IČO: 31105742
Čáčovská cesta 5404/7, 905 01 Senica
Roman Ravas
72001034 Vývoz KO - poplatok 45,72 16.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22001036 Výmena svitidiel 193,49 16.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3520000136 Potraviny ŠJ MŠ 38,32 27.01.2020 13.02.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3520000056 Potraviny ŠJ MŠ 31,03 12.01.2020 13.02.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
22001002 Vývoz VOK 174,89 03.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72001002 Vývoz VOK - poplatok 291,55 02.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72001001 Vývoz VOK - poplatok 104,16 02.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
OPS/2335/2019 Vedenie účtu CP 49,08 € 18.12.2019 08.01.2020 Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Roman Ravas
5021920000 predplatné - vssr.sk 165,00 € 31.12.2019 08.01.2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
IČO: 31592503
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
Roman Ravas
319120045 Vývoz KO 362,98 € 31.12.2019 08.01.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319120009 Vývoz KO 509,05 € 31.12.2019 08.01.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8249646657 Magio Internet XL 31,13 € 01.01.2020 08.01.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
71912106 Vývoz KO - poplatok 68,52 € 31.12.2019 02.01.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
0592019 zmluvná odmena - projekt vodovod 400,00 € 30.12.2019 02.01.2020 Ing. Michal Šišolák
IČO: 44 273 169
Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur
Roman Ravas
20195153 Voda - ŠJ MŠ 42,50 € 30.12.2019 02.01.2020 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
19000058 zverejnit.sk 60,00 € 30.12.2019 02.01.2020 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
71912056 Vývoz KO - poplatok 38,88 € 16.12.2019 30.12.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20191206 Svietidlá KD + VO 1901,68 € 23.12.2019 30.12.2019 ProAlter s.r.o
IČO: 47353708
Komárnická 11, 821 03 Bratislava
Roman Ravas
41904466 Školské mlieko 3,36 € 18.12.2019 20.12.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
3201910656 E KASA - Kaviareň Rohováčik 297,96 € 17.12.2019 20.12.2019 Miroslav Včelka - TASTE
IČO: 11739011
Orgovánová 1070/4, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001950 Potraviny ŠJ MŠ 34,85 € 07.12.2019 20.12.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
1904471048 Časopisy MŠ 47,80 € 17.12.2019 20.12.2019 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36 631 124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Roman Ravas
2019026 Rekonštrukcia OÚ 5409,00 € 13.12.2019 18.12.2019 V M F STAV, s.r.o.
IČO: 44 818 190
Štefánikova 470/38, 908 45 Gbely
Roman Ravas
5541286166 Telefónne poplatky 9,05 € 12.12.2019 13.12.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8248480934 Telefónne poplatky 25,51 08.12.2019 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
950003608 Školské ovocie 4,64 € 06.12.2019 12.12.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
319110006 Vývoz KO - november 2019 531,31 € 30.11.2019 12.12.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319110025 Vývoz KO - november 2019 293,74 € 30.11.2019 12.12.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20194702 Voda - ŠJ MŠ 35,00 € 30.11.2019 12.12.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
8247423453 Magio Internet XL 31,13 € 01.12.2019 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
3519001874 Potraviny ŠJ MŠ 15,10 € 05.12.2019 12.12.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
1190236 Dlažba KD 350,16 € 06.12.2019 12.12.2019 ALTER - Pavol Michlik
IČO: 33034800
Priemyselná 285, 905 01 Senica
Roman Ravas
19274 Obedy dôchodci - november 2019 553,32 € 03.12.2019 12.12.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
71911115 Vývoz KO - poplatok 45,00 € 29.11.2019 02.12.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001830 Potraviny ŠJ MŠ 15,09 € 28.11.2019 02.12.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3519001769 Potraviny ŠJ MŠ 57,07 € 18.11.2019 28.11.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
41904093 Školské mlieko 4,20 € 18.11.2019 28.11.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
41904038 Potraviny ŠJ MŠ 6,96 € 18.11.2019 28.11.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
21925337 Odborná literatúra MŠ 46,05 € 26.11.2019 28.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
21924353 Odborná literatúra MŠ 41,30 € 28.11.2019 28.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
2019196 Kominárske práce - MŠ 50,00 € 22.11.2019 28.11.2019 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 14092760
Domky 1379, 908 41 Šaštín-Stráže
Roman Ravas
71911047 Vývoz KO - poplatok 34,20 € 15.11.2019 19.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2020 členský príspevok ZMOS 65,32 € 19.11.2019 19.11.2019 ZMOS
IČO: 00584614
Bezručova 9, 811 09 Bratislava
Roman Ravas
8246270939 Telefónne poplatky 33,68 € 08.11.2019 19.11.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
201911001 Pracovný kalendár 44,10 € 11.11.2019 13.11.2019 FORZA SLOVAKIA, s.r.o
IČO: 36243450
Hurbanova 725/61, 908 48 Kopčany
Roman Ravas
950002979 Školské ovocie 2,69 € 12.11.2019 13.11.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
5536616935 Telefónne poplatky 9,05 € 12.11.2019 13.11.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
3519001707 Potraviny ŠJ MŠ 22,72 € 07.11.2019 13.11.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2019002257 El. energia VO - október 2019 - 53,84 € 08.11.2019 13.11.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
220190663 Didaktické pomôcky MŠ 263,00 € 11.11.2019 13.11.2019 Baribal s.r.o.
IČO: 44 984 740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Roman Ravas
1916108891 Toner MŠ 211,50 € 12.11.2019 13.11.2019 CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36 468 924
Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Roman Ravas
2019032 Rekonštrukcia KD 25880,68 08.11.2019 11.11.2019 BENZA X, a.s.
IČO: 36 361 917
Družstevná 164, 908 45 Gbely
Roman Ravas
2019033 Rekonštrukcia KD 12496,76 € 08.11.2019 11.11.2019 BENZA X, a.s.
IČO: 36 361 917
Družstevná 164, 908 45 Gbely
Roman Ravas
71911008 Vývoz VOK - poplatok 188,10 € 07.11.2019 11.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21911010 Vývoz VOK 50,09 € 07.11.2019 11.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319100006 Vývoz KO - október 2019 633,49 € 31.10.2019 11.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319100025 Vývoz KO - október 2019 293,74 € 31.10.2019 11.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20194094 Voda - ŠJ MŠ 30,00 € 31.10.2019 11.11.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
21911015 Vývoz VOK 97,13 € 08.11.2019 11.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8245215396 Magio Internet XL 31,13 € 01.11.2019 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
220190606 Didaktické pomôcky MŠ 534,40 04.11.2019 06.11.2019 Baribal s.r.o
IČO: 44984740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Roman Ravas
2019018 Rekonštrukcia OÚ 7972,85 04.11.2019 06.11.2019 VMF Stav s.r.o
IČO: 44818190
Štefanikova 470/38, 908 45 Gbely
Roman Ravas
19250 Obedy dôchodci - október 2019 494,16 € 04.11.2019 06.11.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
092019 Výkopové práce 273,- € 24.10.2019 25.10.2019 RAMOT s.r.o.
IČO: 45 681 660
Pod hájkom 1448/10, 909 01 Skalica
Roman Ravas
IN2019/00971 Chrániče na stromčeky 115,32 € 21.10.2019 25.10.2019 Intermaster s.r.o
IČO: 48085324
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Roman Ravas
41903656 Školské mlieko 4,20 € 17.10.2019 25.10.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
41903629 Potraviny ŠJ MŠ 8,52 € 17.10.2019 25.10.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
3519001581 Potraviny ŠJ MŠ 12,09 € 23.10.2019 25.10.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2019098 Posudková činnosť III. Q 2019 78,12 € 11.10.2019 22.10.2019 Mesto Senica
IČO: 00 309 974
Senica, Štefánikova 1408/56
Roman Ravas
9001263237 Poštové poukazy 8,87 € 18.10.2019 22.10.2019 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36 631 124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Roman Ravas
2019030 Rekonštrukcia KD 33 463,34 € 17.10.2019 22.10.2019 BENZA X, a.s.
IČO: 36 361 917
Družstevná 164, 908 45 Gbely
Roman Ravas
2019029 Rekonštrukcia KD 7141,26 € 07.10.2019 22.10.2019 BENZA X a.s.
IČO: 36361917
Družstevná 164, 908 45 Gbely
Roman Ravas
2019041 Projekt - Parkovisko OÚ 960,00 € 16.10.2019 18.10.2019 VA-project, s.r.o,
IČO: 51012006
Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava 2
Roman Ravas
3519001543 Potraviny ŠJ MŠ 63,15 € 15.10.2019 18.10.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2019098 Sociálna posudková služba 78,12 € 11.10.2019 17.10.2019 Mesto Senica
IČO: 00 309 974
Senica, Štefánikova 1408/56
Roman Ravas
5531954888 Telefónne poplatky 9,05 € 12.10.2019 16.10.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
217882 Potraviny ŠJ MŠ 70,36 € 15.10.2019 15.10.2019 Bidfood Slovakia s. r. o.
IČO: 34 152 199
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Roman Ravas
71910056 Vývoz KO - poplatok 37,20 € 15.10.2019 15.10.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20190135 vývoz žumpy MŠ 86,00 € 15.10.2019 15.10.2019 Flyteam s.r.o
IČO: 36256099
Priemyselná 281/41, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001515 Potraviny ŠJ MŠ 24,01 € 10.10.2019 15.10.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
8244038673 Telefónne poplatky 26,70 € 08.10.2019 14.10.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2019002063 El. energia VO - september 2019 - 60,81€ 08.10.2019 11.10.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
3519001475 Potraviny ŠJ MŠ 66,44 € 07.10.2019 10.10.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
950002514 Školské ovocie 4,80 e 10.10.2019 10.10.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
0412019 spracovanie žiadosti o platbu ppa 350,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Ing. Michal Šišolák
IČO: 44 273 169
Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur
Roman Ravas
19225 Obedy dôchodci - september 2019 445,44 € 05.10.2019 07.10.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20193542 Voda - ŠJ MŠ 37,50 € 30.09.2019 07.10.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
8242993398 Magio Internet XL 31,13 € 01.10.2019 07.10.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
319090006 Vývoz KO - september 2019 669,85 € 30.09.2019 03.10.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319090025 Vývoz KO - september 2019 343,40 € 30.09.2019 03.10.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71909124 Vývoz KO - poplatok 47,88 € 30.09.2019 01.10.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2019231 Jesenná deratizácia 81,60 € 27.09.2019 01.10.2019 Ecoder s.r.o.
IČO: 50 105 787
236, 906 33 Cerová
Roman Ravas
1111910426 Potraviny ŠJ MŠ 225,40 € 17.09.2019 18.09.2019 AG FOODS SK s.r.o.
IČO: 34 144 579
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Roman Ravas
21909036 Vývoz VOK 78,65 € 13.09.2019 18.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21909044 Oprava VO 82,70 € 16.09.2019 18.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8241861473 Telefónne poplatky 36,06 € 08.09.2019 17.09.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
71909053 Vývoz KO - poplatok 37,56 € 16.09.2019 17.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001326 Potraviny ŠJ MŠ 44,49 12.09.2019 17.09.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
5046178632 DVD Prehrávač 34,80 12.09.2019 12.09.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o.
IČO: 35 950 226
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
2019001868 El. energia VO - august 2019 - 125,67 € 09.09.2019 12.09.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
19204 Obedy dôchodci - august 2019 567,24 € 03.09.2019 09.09.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
319080006 Vývoz KO - august 2019 497,52 € 31.08.2019 09.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319080025 Vývoz KO - august 2019 271,37 € 31.08.2019 09.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71908094 Vývoz KO - poplatok 41,28 € 30.08.2019 09.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8240816401 Magio Internet XL 31,13 € 31.08.2019 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
20192932 Voda - ŠJ MŠ 40,00 € 31.08.2019 09.09.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
190723 Dopravné značenie 756,00 € 21.08.2019 09.09.2019 ZNAČKY, s.r.o
IČO: 43931111
J.Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín
Roman Ravas
3519001232 Potraviny ŠJ MŠ 10,59 € 12.08.2019 14.08.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
19170 Obedy - dôchodci júl 2019 598,56 € 05.08.2019 12.08.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
21908028 Vývoz VOK 103,85 € 09.08.2019 12.08.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319070006 Vývoz KO - júl 2019 497,52 € 31.07.2019 12.08.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319070025 Vývoz KO - júl 2019 335,02 € 31.07.2019 12.08.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8238673145 Magio Internet XL 31,13 € 01.08.2019 12.08.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
71907131 Vývoz KO - poplatok 41,04 € 02.08.2019 12.08.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001188 Potraviny ŠJ MŠ 16,44 € 08.08.2019 12.08.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
71907132 Vývoz DSO - poplatok občania 54,81 € 02.08.2019 12.08.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001157 Potraviny ŠJ MŠ 20,49 € 24.07.2019 12.08.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
0192019 Uhlie MŠ 1148,70 € 31.07.2019 12.08.2019 UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s.r.o
IČO: 44669372
Pri bitúnku 610, 908 41 Šaštín-Stráže
Roman Ravas
71907037 Vývoz KO - poplatok 70,56 € 15.07.2019 18.07.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
1916105876 Toner 119,90 16.07.2019 17.07.2019 CAMEA SK, s.r.o
IČO: 36468924
Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov
Roman Ravas
20191566 Voda - ŠJ MŠ 42,50 29.06.2019 17.07.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
5518060768 Telefónne poplatky 9,05 € 12.07.2019 15.07.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
201900312 periskop pre riaditeľov MŠ 6,00 € 10.07.2019 12.07.2019 Periskop s.r.o
IČO: 50774336
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Roman Ravas
2019001501 Elektrická energia - VO jún 2019 - 74,11 € 09.07.2019 12.07.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
21913743 Odborná literatúra MŠ 82,60 09.07.2019 11.07.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
3519001063 Potraviny ŠJ MŠ 12,19 € 09.07.2019 11.07.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
71906099 Vývoz DSO - poplatok občania 36,38 € 02.07.2019 08.07.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319060010 Vývoz KO - jún 2019 509,05 € 30.06.2019 08.07.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319060047 Vývoz KO - jún 2019 271,37 € 30.06.2019 08.07.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71906071 Vývoz KO - poplatok 33,96 € 28.06.2019 08.07.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8236541916 Magio Internet XL 31,13 € 01.07.2019 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
1904349029 Včielka - časopis 14,40 27.06.2019 01.07.2019 Slovenská pošta a.s.
IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Roman Ravas
3519000971 Potraviny ŠJ MŠ 21,26 e 26.06.2019 01.07.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
032019 Výkopové práce 261,00 € 24.06.2019 19.06.2019 RAMOT s.r.o
IČO: 45681660
Pod hájkom 1448/10, 909 01 Skalica
Roman Ravas
3519000930 Potraviny ŠJ MŠ 32,36 € 19.06.2019 24.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
201916 Výchovné CD MŠ 33,70 € 13.06.2019 21.06.2019 Animation Consulting & Events s.r.o
IČO: 47752289
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Roman Ravas
8235454093 Telefónne poplatky 26,70 € 08.06.2019 20.06.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2019001304 Elektrická energia - VO máj 2019 -45,75 € 10.06.2019 20.06.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
21911671 Odborná literatúra MŠ 45,05 € 14.06.2019 20.06.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
5044407708 Predlžovací kábel SENCOR 37,40 14.06.2019 20.06.2019 Internet Mall Slovakia, s.r.o,
IČO: 35950226
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
3519000880 Potraviny ŠJ MŠ 15,57 € 13.06.2019 20.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
41902233 Školské mlieko 4,20 € 17.06.2019 20.06.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
7 Obrusy Kaviareň Rohováčik 70,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Nemeček Čalúnnictvo
IČO: 14093529
906 04 Rohov 61
Roman Ravas
71906028 Vývoz KO - poplatok 40,80 € 14.06.2019 20.06.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21911073 Odborná literatúra MŠ 41,00 € 13.06.2019 20.06.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
1906000691 Softér ŠJ MŠ 39,24 € 13.06.2019 14.06.2019 SOFT-GL s.r.o
IČO: 36182214
Belehradská 1, 040 13 Košice
Roman Ravas
5513451788 Telefónne poplatky 9,05 € 12.06.2019 14.06.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
3519000829 Potraviny ŠJ MŠ 28,51 € 06.06.2019 11.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
20191005 Voda - ŠJ MŠ 35,00 € 31.05.2019 06.06.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
319050025 Vývoz KO - máj 2019 271,37 € 31.05.2019 06.06.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319050006 Vývoz KO - máj 2019 497,52 € 31.05.2019 06.06.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71905083 Vývoz KO - poplatok 33,96 € 30.05.2019 06.06.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
19400129 Audit IUZ 2018 786,14 € 04.06.2019 06.06.2019 RVC Senica s.r.o
IČO: 36259560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Roman Ravas
8234430511 Magio Internet XL 31,13 € 01.06.2019 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
19113 Obedy dôchodci - máj 2019 490,68 € 03.06.2019 04.06.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
3519000732 Potraviny ŠJ MŠ 24,47 € 30.05.2019 04.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
29/2019 Projekt - Dopravné značenie COOP Jednota Rohov 250,00 € 03.06.2019 04.06.2019 Ing. Július Jahelka - JALLA
IČO: 40482707
Štefánikovo nám. 599, 908 48 Kopčany
Roman Ravas
3519000649 Potraviny ŠJ MŠ 39,84 € 22.05.2019 29.05.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
71905030 Vývoz KO - poplatok 42,12 € 14.05.2019 22.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
950001840 Školské ovocie 2,75 € 17.05.2019 20.05.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
19050161 Kniha 110,00 € 13.05.2019 20.05.2019 CBS spol, s.r.o.
IČO: 36 754 749
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Roman Ravas
41901768 Školské mlieko 3,36 € 15.05.2019 20.05.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
41901744 Potraviny ŠJ MŠ 7,78 € 15.05.2019 20.05.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
20190457 Voda - ŠJ MŠ 35,00 € 29.04.2019 15.05.2019 Aquaservis.sk s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
8233351905 Telefónne poplatky 26,70 08.05.2019 14.05.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2019001103 Elektrická energia - VO apríl 2019 - 60,75 € 10.05.2019 14.05.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
21905020 Oprava VO - výmena svietidiel 62,04 € 09.05.2019 14.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5508856687 Telefónne poplatky 9,05 € 12.05.2019 13.05.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
190049 Kontrola a tlaková skúška hydrant MŠ 12,30 € 06.05.2019 13.05.2019 PYROTEAM Group+, s.r.o.
IČO: 46 853 596
Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Roman Ravas
19098 Obedy dôchodci - apríl 2019 428,04 € 09.05.2019 10.05.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
71904116 Vývoz DSO - poplatok občania 16,12 03.05.2019 10.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
51905001 Vývoz NO - poplatok 156,00 € 02.05.2019 10.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519000572 Potraviny ŠJ MŠ 15,86 € 03.05.2019 10.05.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
71904087 Vývoz KO - poplatok 42,24 € 29.04.2019 10.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319040025 Vývoz KO - apríl 2019 343,40 € 30.04.2019 10.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319040006 Vývoz KO - apríl 2019 669,85 € 30.04.2019 10.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519000522 Potraviny ŠJ MŠ 27,04 € 02.05.2019 07.05.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
8232334999 Magio Internet XL 31,13 € 01.05.2019 07.05.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
71176369 Predplatné ŠkôlkaKOMENSKY 9,00 € 03.05.2019 07.05.2019 KOMENSKY, s.r.o
IČO: 43908977
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Roman Ravas
1901100 Tovar Kaviareň Rohováčik 41,40 € 29.04.2019 29.04.2019 DELIFOOD s.r.o
IČO: 47363663
Moravská 898, 908 48 Kopčany
Roman Ravas
351900494 Potraviny ŠJ MŠ 31,09 24.04.2019 29.04.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
950001529 Školské ovocie 2,75 € 18.04.2019 29.04.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
2019009 Vyhotovenie geom.plánu 277,00 € 23.04.2019 25.04.2019 Ing. František Pös - Geodetické činnosti
IČO: 48 144 479
161, 906 45 Štefanov
Roman Ravas
21906473 Odborná literatúra MŠ 41,00 € 12.04.2019 25.04.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
2019000915 Elektrická energia - VO marec 2019 - 46,88 € 08.04.2019 23.04.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
5504261752 Telefónne poplatky 9,05 € 12.04.2019 23.04.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
71904059 Vývoz KO - poplatok 55,08 € 15.04.2019 23.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
41901338 Školské mlieko 5,04 € 15.04.2019 23.04.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
35190000479 Potraviny ŠJ MŠ 27,67 € 12.04.2019 23.04.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
8231265349 Telefónne poplatky 49,30 € 08.04.2019 23.04.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
8230249523 Magio Internet XL 31,13 € 31.03.2019 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
19063 Obedy dôchodci - marec 2019 452,40 € 02.04.2019 08.04.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
71903120 Vývoz DSO - poplatok občania 20,26 € 02.04.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319030006 Vývoz KO - marec 2019 497,52 € 31.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319030025 Vývoz KO - marec 2019 299,33 € 31.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71903112 Vývoz VOK - poplatok 271,75 € 29.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21903111 Vývoz VOK 103,85 € 01.04.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71903092 Vývoz VOK - poplatok 53,15 € 28.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21903095 Vývoz VOK 102,17 € 29.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71903100 Vývoz VOK - poplatok 37,56 € 29.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519000389 Potraviny ŠJ MŠ 34,92 € 02.04.2019 08.04.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3519000388 Potraviny ŠJ MŠ 7,41 € 02.04.2019 08.04.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2019/006 Ošetrenie stromu (vŕby) 450,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Michal Nosek stromy nosek
IČO: 41876199
Bratislavská 22/15, 908 48 Kopčany
Roman Ravas
1190663 Aktualizácia programov Topset 2019 884,99 € 01.04.2019 03.04.2019 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
191566 Voda - ŠJ MŠ 60,00 € 29.03.2019 03.04.2019 Aquaservis.sk s.r.o.
IČO: 47 564 628
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
19056 Obedy členovia OVK Voľby prezident 2019 32,40 € 26.03.2019 28.03.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20191107 Marian Medlen - JurisDat 25,00 € 14.02.2019 28.03.2019 Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL
IČO: 11821973
Ondavská 8. 821 08 Bratislava 2
Roman Ravas
41900922 Potraviny ŠJ MŠ 8,15 18.03.2019 26.03.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
41900951 Školské mlieko 4,20 € 18.03.2019 26.03.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
21904870 Odborná literatúra MŠ 45,05 € 19.03.2019 25.03.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
19011190 Tovar Kaviareň Rohováčik 278,04 € 15.03.2019 25.03.2019 VÁCLAV NOVÁK TOP CUKROVINKY
IČO: 67320104
Záhumení 213, 742 83 Olbramice
Roman Ravas
3519000345 Potraviny ŠJ MŠ 14,13 € 18.03.2019 25.03.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
1111910166 Potraviny ŠJ MŠ 118,60 € 21.03.2019 22.03.2019 AG FOODS SK s.r.o
IČO: 34144579
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Roman Ravas
190198 Potraviny ŠJ MŠ 24,75 18.03.2019 19.03.2019 Štefan Vacula SLOVEX
IČO: 43287247
905 01 Senica, Rovensko 37
Roman Ravas
950000944 Školské ovocie 2,75 € 18.03.2019 19.03.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
3519000330 Potraviny ŠJ MŠ 23,37 15.03.2019 19.03.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
21903015 Vývoz VOK 82,01 08.03.2019 19.03.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71903042 Vývoz KO - poplatok 45,12 € 14.03.2019 19.03.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2019041 Jarná deratizácia 99,60 € 14.03.2019 19.03.2019 Ecoder s.r.o
IČO: 50105787
906 33 Cerová 236
Roman Ravas
8229193994 Telefónne poplatky 32,91 08.03.2019 18.03.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
5499687560 Telefónne poplatky 9,05 € 14.03.2019 18.03.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
101958904 hosting rohov.sk 79,20 € 11.03.2019 11.03.2019 WebSupport, s.r.o
IČO: 36421928
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
2019000717 Elektrická energia - VO február 2019 - 52,81 € 07.03.2019 11.03.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
2019000717 Elektrická energia - VO február 2019 - 52,81 € 07.03.2019 11.03.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
19043 Obedy dôchodci - február 2019 466,32 € 07.03.2019 11.03.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20/2019 vývoz žúmp - MŠ + OÚ 242,40 € 01.03.2019 08.03.2019 Farma MLS s.r.o.Farma
IČO: 51 466 058
195, 908 46 Unín
Roman Ravas
8228189897 Magio Internet XL 31,13 € 28.02.2019 05.03.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
7190212 Vývoz KO - poplatok 21,82 € 28.02.2019 05.03.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319020025 Vývoz KO - február 2019 293,74 € 28.02.2019 05.03.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319020006 Vývoz KO - február 2019 485,99 € 28.02.2019 05.03.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
190987 Voda - ŠJ MŠ 35,00 € 28.02.2019 05.03.2019 Aquaservis.sk s.r.o.
IČO: 47 564 628
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
20190115 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 180 € 26.03.2019 01.03.2019 TENDERnet s.r.o
IČO: 50139088
M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Roman Ravas
09/2019 Projekt - Rekonštrukcia miestnych chodníkov 2940,- € 20.02.2019 25.02.2019 Ing. Ľuboš Jakubec - PROKRING
IČO: 40342638
Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava
Roman Ravas
950000836 Školské ovocie 2,75 € 21.02.2019 25.02.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
3519000189 Potraviny ŠJ MŠ 27,96 € 19.02.2019 21.02.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
190019 Revízia HP 145,95 € 20.02.2019 21.02.2019 PYROTEAM Group+, s.r.o.
IČO: 46 853 596
Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Roman Ravas
71902044 Vývoz KO - poplatok 24,39 € 14.02.2019 21.02.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
101190016 Zimná údržba miestnych komunikácií 20,82 € 31.01.2019 18.02.2019 RD Častkov s.r.o.
IČO: 31 104 452
141, 906 04 Častkov
Roman Ravas
21901510 Odborná literatúra MŠ 41,00 € 12.02.2019 15.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o
IČO: 35908718
Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
5495120009 Telefónne poplatky 11,52 € 09.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8227143436 Telefónne poplatky 31,70 € 08.02.2019 14.02.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FA2019000507 Elektrická energia - VO január 2019 - 38,17 € 08.02.2019 13.02.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
41900313 Školské mlieko 3,36 € 04.02.2019 12.02.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
41900313 Školské mlieko 3,36 € 04.02.2019 12.02.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
190497 Voda - ŠJ MŠ 48,60 € 31.01.2019 08.02.2019 Aquaservis.sk s.r.o
IČO: 47564628
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
3519000044 Potraviny ŠJ MŠ 57,78 € 29.01.2019 06.02.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3519000082 Potraviny ŠJ MŠ 10,28 € 04.02.2019 06.02.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
19014 Obedy dôchodci - január 2019 626,40 € 05.02.2019 06.02.2019 Zuzana Barčáková-Lux junior 2
IČO: 41402596
Sobotište 314
Roman Ravas
8226146747 Internet 0,01 € 31.01.2019 06.02.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
8226146734 Magio Internet XL 31,13 € 31.01.2019 06.02.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
71901061 Vývoz KO - poplatok 12,44 € 01.02.2019 06.02.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71901054 Vývoz KO - poplatok 32,10 € 31.01.2019 06.02.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319010025 Vývoz KO - január 2019 293,74 € 31.01.2019 06.02.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319010006 Vývoz KO - január 2019 485,99 € 31.01.2019 06.02.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
919000295 Sáčky do vysávača 15,55 € 01.02.2019 04.02.2019 VACS TRADE s.r.o
IČO: 05249708
Strážnického 1589/2, 571 01 Moravská Třebová
Roman Ravas
2191102564 Poplatky - reprodukcia hudby prostredníctvom obecného rozhlasu 20,40 29.01.2019 04.02.2019 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
IČO: 00178454
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Roman Ravas
0900982156 Dobropis - telefónne služby 8,39 € 31.01.2019 04.02.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
20190005 VARI Malotraktor + príslušenstvo 2086,00 € 28.01.2019 30.01.2019 ELPOS, s.r.o
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50C, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519000016 Potraviny ŠJ MŠ 31,82 € 25.01.2019 30.01.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3519000007 Potraviny ŠJ MŠ 28,60 € 25.01.2019 30.01.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
950000212 Školské ovocie 2,75 € 28.01.2019 28.01.2019 BONI FRUCTI, s.r.o
IČO: 35766981
Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
1903559 Kancelárska rezačka 35,40 € 24.01.2019 28.01.2019 Datacomp s. r. o.
IČO: 36212466
Moladavská cesta 32, 040 11 Košice
Roman Ravas
1900998 Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas 2019 38,40 € 22.01.2019 24.01.2019 Slovgram
IČO: 17310598
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Roman Ravas
2405451958 Poistenie majetku 2019 - 2020 475,11 08.01.2019 16.01.2019 Generali Poisťvňa, a.s.
IČO: 35709332
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Roman Ravas
101190004 Zimná údržba miestnych komunikácií 62,46 € 11.01.2019 16.01.2019 RD Častkov s.r.o
IČO: 31104452
Častkov 141, 906 04 Častkov
Roman Ravas
3518001787 Potraviny ŠJ MŠ 20,43 € 08.01.2019 16.01.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
8225107009 Telefónne poplatky 48,90 € 08.01.2019 16.01.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
3511232000 Dohoda o platbách za plyn - 2019 202,00 € mesačne 10.01.2019 16.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s
IČO: 51865467
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Roman Ravas
3511232002 Vyúčtovanie - odber plynu 2018 - 135,36 € 10.01.2019 16.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Roman Ravas
5490553733 Telefónne poplatky 9,05 € 14.01.2019 16.01.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
FA2019000136 Vyúčtovanie el. energia 2018 279,10 € 09.01.2019 10.01.2019 V-Elektra Slovakia a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
19000001 služba Zverejniť.sk 60,00 € 09.01.2019 10.01.2019 Pinf s.r.o
IČO: 51007908
Sobotište 393
Roman Ravas
8224114583 Internet 8,39 € 31.12.2018 08.01.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
8224114562 Magio Internet XL 31,13 € 31.12.2018 08.01.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
6180710 Aktualizácia programov Topset CD 42,00 € 31.12.2018 07.01.2019 TOPSET Solutions s.r.o
IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
318120047 Vývoz KO - december 2018 337,51 € 31.12.2018 07.01.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
318120010 Vývoz KO - december 2018 470,57 31.12.2018 07.01.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71812081 Vývoz KO - poplatok 31,75 31.12.2018 07.01.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
18314 Obedy dôchodci - december 2018 487,20 € 31.12.2018 04.01.2019 Zuzana Barčáková-Lux junior 2
IČO: 41402596
Sobotište 314
Roman Ravas