Obec Rohov

Prístup k informáciám: Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy


Číslo Názov Popis Zmluvná strana Dátum Cena
MKA19082002 Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovanie služieb pri vážení komunálneho odpadu GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45 232 270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Uzavreté:
14.09.2020
Zverejnené:
14.09.2020
1800
44/005/19 Zmluva o municipálnom úvere - dodatok Predĺženie splatnosti úveru Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
14.08.2020
Zverejnené:
14.08.2020
200
5 Nájomná zmluva Zmluva o prenájme pozemku - T. Vajda Tomáš Vajda
Rohov č.4
Uzavreté:
15.07.2020
Zverejnené:
28.07.2020
4 Kúpna zmluva Kúpna zmluva na C-KN 1087 Eva Tomašovičová
Erneyho3, 900 01, Modra
Uzavreté:
25.06.2020
Zverejnené:
28.06.2020
468
3 Zmluva o prenájme MŠ Zmluva o prenájme MŠ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rohov
IČO: 34 016 031
Rohov, 68, 90604, Slovenská republika
Uzavreté:
07.03.2014
Zverejnené:
26.06.2020
50
44/002/20 Zmluva o municipálnom úvere Univerzál zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.05.2020
Zverejnené:
13.05.2020
60000
tz2020-03-13jv1 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra Prepojenie Topset a registratúry TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Uzavreté:
14.04.2020
Zverejnené:
14.04.2020
168
tz2017-03-06vs1 Dodatok č.1 k zmluve o aktualizácii programu Aktualizácia programu Topset TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Uzavreté:
14.04.2020
Zverejnené:
14.04.2020
78
444208 Rámcová kúpna zmluva Školské mlieko Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Uzavreté:
25.10.2019
Zverejnené:
25.10.2019
9/V-KO/2000 Dodatok č. 18 Zmluva o zbere, preprave, zneškodňovaní KO a DSO Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Uzavreté:
18.10.2019
Zverejnené:
18.10.2019
19/2019 Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného priestranstva pri OÚ Rohov PMR STAVBY s.r.o.
IČO: 51 110 695
J. Alexyho 13, 036 01 Martin
Uzavreté:
16.10.2019
Zverejnené:
16.10.2019
39 684,13
2/2019 Zmluva o prenájme OŠK Zmluva o prenájme OŠK Obecný športový klub Rohov
IČO: 31 873 651
103, 906 04 Rohov
Uzavreté:
14.09.2019
Zverejnené:
14.09.2019
1/2019 Zmluva o prenájme Prenájom obecného majetku Jozef Čech Uzavreté:
21.08.2019
Zverejnené:
27.08.2019
44/05/19 Zmluva o municipálnom úvere Úver na rekonštrukciu KD prostredníctvom PPA Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
14.08.2019
Zverejnené:
14.08.2019
70506,76
PMS/19/07/0084 Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ Poskytovanie služby prostredníctvom online portálu Periskop s.r.o.
IČO: 50 774 336
Park Mládeže 630/1, 040 01 Košice
Uzavreté:
20.06.2019
Zverejnené:
12.07.2019
6,00 €
Dodatok č. 2 zmluve o úvere č. 17/08 Dodatok č. 2 Dexia Komunál univerzálny úver Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.06.2019
Zverejnené:
11.06.2019
44/003/19 Mandátna zmluva Zmluva o poskytnutí bankovej záruky pre rekonštrukciu KD Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.06.2019
Zverejnené:
07.06.2019
2000
Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 22. 12. 2018 Dodatok č. 3 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s.r.o.
IČO: 36 259 560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Uzavreté:
27.05.2019
Zverejnené:
06.06.2019
074TT220081 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Rekonštrukcia kultúrneho domu Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30 794 323
Bratislava - mestská časť Ružinov, Hraničná 4826/12
Uzavreté:
23.04.2019
Zverejnené:
03.05.2019
141 013,53
3 Zmluva o dotácii OŠK Zmluva o dotácii OŠK Obecný športový klub Rohov
IČO: 31 873 651
103, 906 04 Rohov
Uzavreté:
03.05.2019
Zverejnené:
03.05.2019
4500
2 Licenčná zmluva Softvér pre verejné obstarávanie TENDERnet, s.r.o.
IČO: 50 139 088
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Uzavreté:
07.03.2019
Zverejnené:
13.03.2019
180
1 Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Uzavreté:
04.03.2019
Zverejnené:
13.03.2019
1350

Objednávky


Číslo Predmet Cena s DPH Dátum Dodávateľ Podpísal Pozn.
2019005 mrazené výrobky 57,34 € 14.06.2019 ZAGRO Michalovce, spol. s r.o.
IČO: 31 676 359
Farska 32, 071 01 Michalovce
Roman Ravas
2019004 Nanuky 84,07 € 14.06.2019 ZAGRO MICHALOVCE s.r.o
IČO: 31676359
Mraziareň Dunajská Streda, Povodská cesta 10, 929 01 D. Streda
Roman Ravas
2019001 Revízia HP 150,00 € 21.02.2019 PYROTEAM Group s.r.o
IČO: 46853596
Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Roman Ravas
199000269 Sáčky do vysávača 15,55 € 30.01.2019 VACS TRADE s.r.o
IČO: 05249708
Strážnického 1589/2, 571 01 Moravská Třebová
Roman Ravas

Faktúry


Číslo Predmet Cena s DPH Dátum Zverejnené Dodávateľ Podpísal Pozn.
8262275428 Telefónne poplatky 23,53 € 08.06.2020 16.06.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72006048 Vývoz KO - poplatok 103,62 € 15.06.2020 16.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5569533743 Telefónne poplatky 9,55 € 12.06.2020 15.06.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
6202022964 Toner MŠ 19,19 € 10.06.2020 15.06.2020 Ledum Kamara SK s. r. o.
IČO: 48 158 836
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
Roman Ravas
20400136 Audit IUZ 2019 783,01 € 10.06.2020 12.06.2020 RVC Senica s.r.o.
IČO: 36 259 560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Roman Ravas
20107 Obedy dôchodci + zamestnanci - máj 2020 649,44 € 03.06.2020 09.06.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20200383 Oprava chodníka 142,08 € 01.06.2020 09.06.2020 Štefan Rehuš
IČO: 14 091 968
Železničná 1524, 905 01 Senica
Roman Ravas
8262202271 Magio Internet XL 31,13 € 01.06.2020 08.06.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
3520000675 Potraviny ŠJ MŠ 11,08 € 01.06.2020 04.06.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
202012684 Odborná literatúra MŠ 46,05 € 29.05.2020 04.06.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
72005110 Vývoz KO - poplatok 53,68 € 29.05.2020 03.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320050006 Vývoz KO - máj 2020 407,28 € 31.05.2020 03.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320050025 Vývoz KO - máj 2020 276,91 € 31.05.2020 03.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71176369 Predplatné ŠkôlkaKOMENSKY 9,00 € 27.04.2020 03.06.2020 KOMENSKY, s.r.o.
IČO: 43 908 977
Park mládeže 1/360, 040 01 Košice
Roman Ravas
72005130 Poplatok - vývoz objemový odpad občania 4,62 € 02.06.2020 03.06.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
120078522 Potraviny ŠJ MŠ 17,94 € 02.06.2020 03.06.2020 Bidfood Slovakia s. r. o.
IČO: 34 152 199
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Roman Ravas
2200093 Aplikačný program WinCITY ÚPVS 360,00 € 13.05.2020 20.05.2020 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
8259755420 Telefónne poplatky 20,72 € 08.05.2020 15.05.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FA2020001051 El. energia VO - apríl 2020 - 128,12 07.05.2020 13.05.2020 WebSupport s. r. o.
IČO: 36 421 928
Karadžičova 7608/12, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
8258678190 Magio Internet XL 31.13 € 01.05.2020 05.05.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
320040025 Vývoz KO - apríl 2020 276,91 € 30.04.2020 05.05.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320040006 Vývoz KO - apríl 2020 407,28 € 30.04.2020 05.05.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72004084 Vývoz KO - poplatok 58,30 € 30.04.2020 30.04.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22004055 Vývoz VOK 82,82 22.04.2020 22.04.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72004035 Vývoz KO - poplatok 86,46 € 15.04.2020 16.04.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FA2020000860 Elektrická energia - VO marec 2020 - 84,28 € 07.04.2020 15.04.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
20069 Obedy dôchodci + zamestnanci - marec 2020 612,48 € 08.04.2020 15.04.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
5560145559 Telefónne poplatky 9,05 € 12.04.2020 15.04.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8256409184 Magio Internet XL 31,13 € 01.04.2020 15.04.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
200301 Stavebný dozor - rekonštrukcia KD 1 434,00 € 09.03.2020 18.03.2020 Ing. Peter Gráčik
IČO: 34 669 604
Krátka 4204/12, 955 01 Topoľčany
Roman Ravas
1200677 Aktualizácia programov Topset 2020 884,99 € 18.03.2020 18.03.2020 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
3520000499 Potraviny ŠJ MŠ 22,56 € 13.03.2020 18.03.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
72003063 Vývoz KO - poplatok 99,22 € 16.03.2020 17.03.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3549386 Stĺpiky 121,80 € 12.03.2020 17.03.2020 Premiumxl.de
IČO: DE93459043
Hermann Tiben, Eversburger str. 32, Osnabruck
Roman Ravas
FA2020000670 Elektrická energia - VO február 2020 - 68,82 € 06.03.2020 12.03.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
20048 Obedy členovia OVK Voľby NR SR 2020 43,20 € 09.03.2020 12.03.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20043 Obedy - dôchodci február 2020 483,72 € 05.03.2020 09.03.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
8254140864 Magio Internet XL 31,13 € 01.03.2020 09.03.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72002101 Vývoz KO - poplatok 33,36 € 28.02.2020 05.03.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20400341 Publikácia Účtovné súvsťažnosti v samospráve 33,00 € 28.02.2020 05.03.2020 Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o.
IČO: 37 986 635
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Roman Ravas
202003002 Odborná literatúra MŠ 41,30 € 20.02.2020 05.03.2020 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
3520000363 Potraviny ŠJ MŠ 48,20 € 23.02.2020 05.03.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3520000403 Potraviny ŠJ MŠ 21,62 € 02.03.2020 05.03.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
20kdi00126 Revízia detského ihriska 193,20 € 18.02.2020 27.02.2020 EKOTEC spol. s.r.o
IČO: 00687022
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Roman Ravas
205207765 Nábytok OÚ 359,02 € 21.02.2020 27.02.2020 TEMPO KONDELA s.r.o
IČO: 36409154
Vojtaššáková 893, 027 44 Tvrdošín
Roman Ravas
050000748 Školské ovocie 5,56 € 25.02.2020 27.02.2020 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
2002050 Skladaná mapa 45,90 € 18.02.2020 27.02.2020 VKÚ Harmanec, s.r.o
IČO: 45747770
Kynceľová 54, 974 01 Banská Bystrica
Roman Ravas
3520000312 Potraviny ŠJ MŠ 35,70 € 14.02.2020 27.02.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
72002050 Vývoz KO - poplatok 42,36 € 14.02.2020 27.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
FA2020000482 El. energia VO - január 2020 - 44,78 € 10.02.2020 27.02.2020 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
2020001 Práce OÚ 1671,96 17.02.2020 27.02.2020 V M F STAV, s.r.o.
IČO: 44 818 190
Štefánikova 470/38, 908 45 Gbely
Roman Ravas
9190339 Služby spojené s vydaním mandátneho certifikátu 276 01.02.2020 13.02.2020 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
5550690788 Telefónne poplatky 9,05 € 12.02.2020 13.02.2020 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8252951716 Telefónne poplatky 27,21 08.02.2020 13.02.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
8251885416 Internet + Magio 31,13 € 01.02.2020 13.02.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
72001125 Vývoz DrSO občania - poplatok 19,60 04.02.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72001129 Vývoz objemový odpad občania - poplatok 0,60 04.02.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2020040 Činnosť SOÚ 30,50 06.02.2020 13.02.2020 Mesto Senica
IČO: 00309974
Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
Roman Ravas
20004 Obedy dôchodci - január 2020 487,20 € 01.02.2020 13.02.2020 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
Fa20200123 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 180,00 03.02.2020 13.02.2020 TENDERnet, s.r.o.
IČO: 50 139 088
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Roman Ravas
3520000194 Potraviny ŠJ MŠ 17,19 03.02.2020 13.02.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
050000073 Školské ovocie 5,56 22.01.2020 13.02.2020 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
42000097 Potraviny ŠJ MŠ 7,64 16.01.2020 13.02.2020 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
42000129 Školské mlieko 3,36 € 16.01.2020 13.02.2020 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
3520000072 Potraviny ŠJ MŠ 17,92 21.01.2020 13.02.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
920992040 časopis ŠKOLA 2020 25,00 € 23.01.2020 13.02.2020 Mgr. Martin Medlen - JurisDat
IČO: 52829821
Ondavská 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
72001100 Vývoz KO - poplatok 38,32 31.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2201102507 autorská odmena za používanie hudobných diel 20,40 29.01.2020 13.02.2020 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
IČO: 00 178 454
Rastislavova 914/3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
320010025 Vývoz KO - január 2020 305,64 31.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
320010006 Vývoz KO - január 2020 519,96 31.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20200022 revízia alarm OÚ 155,52 27.01.2020 13.02.2020 KELCOM INTERNATIONAL spol. s.r.o
IČO: 31105742
Čáčovská cesta 5404/7, 905 01 Senica
Roman Ravas
72001034 Vývoz KO - poplatok 45,72 16.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
22001036 Výmena svitidiel 193,49 16.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3520000136 Potraviny ŠJ MŠ 38,32 27.01.2020 13.02.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3520000056 Potraviny ŠJ MŠ 31,03 12.01.2020 13.02.2020 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
22001002 Vývoz VOK 174,89 03.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72001002 Vývoz VOK - poplatok 291,55 02.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
72001001 Vývoz VOK - poplatok 104,16 02.01.2020 13.02.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
OPS/2335/2019 Vedenie účtu CP 49,08 € 18.12.2019 08.01.2020 Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Roman Ravas
5021920000 predplatné - vssr.sk 165,00 € 31.12.2019 08.01.2020 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o
IČO: 31592503
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina
Roman Ravas
319120045 Vývoz KO 362,98 € 31.12.2019 08.01.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319120009 Vývoz KO 509,05 € 31.12.2019 08.01.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8249646657 Magio Internet XL 31,13 € 01.01.2020 08.01.2020 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
71912106 Vývoz KO - poplatok 68,52 € 31.12.2019 02.01.2020 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
0592019 zmluvná odmena - projekt vodovod 400,00 € 30.12.2019 02.01.2020 Ing. Michal Šišolák
IČO: 44 273 169
Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur
Roman Ravas
20195153 Voda - ŠJ MŠ 42,50 € 30.12.2019 02.01.2020 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
19000058 zverejnit.sk 60,00 € 30.12.2019 02.01.2020 Pinf s.r.o.
IČO: 51 007 908
Sobotište 393, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
71912056 Vývoz KO - poplatok 38,88 € 16.12.2019 30.12.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20191206 Svietidlá KD + VO 1901,68 € 23.12.2019 30.12.2019 ProAlter s.r.o
IČO: 47353708
Komárnická 11, 821 03 Bratislava
Roman Ravas
41904466 Školské mlieko 3,36 € 18.12.2019 20.12.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
3201910656 E KASA - Kaviareň Rohováčik 297,96 € 17.12.2019 20.12.2019 Miroslav Včelka - TASTE
IČO: 11739011
Orgovánová 1070/4, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001950 Potraviny ŠJ MŠ 34,85 € 07.12.2019 20.12.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
1904471048 Časopisy MŠ 47,80 € 17.12.2019 20.12.2019 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36 631 124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Roman Ravas
2019026 Rekonštrukcia OÚ 5409,00 € 13.12.2019 18.12.2019 V M F STAV, s.r.o.
IČO: 44 818 190
Štefánikova 470/38, 908 45 Gbely
Roman Ravas
5541286166 Telefónne poplatky 9,05 € 12.12.2019 13.12.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8248480934 Telefónne poplatky 25,51 08.12.2019 13.12.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
950003608 Školské ovocie 4,64 € 06.12.2019 12.12.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
319110006 Vývoz KO - november 2019 531,31 € 30.11.2019 12.12.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319110025 Vývoz KO - november 2019 293,74 € 30.11.2019 12.12.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20194702 Voda - ŠJ MŠ 35,00 € 30.11.2019 12.12.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
8247423453 Magio Internet XL 31,13 € 01.12.2019 12.12.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
3519001874 Potraviny ŠJ MŠ 15,10 € 05.12.2019 12.12.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
1190236 Dlažba KD 350,16 € 06.12.2019 12.12.2019 ALTER - Pavol Michlik
IČO: 33034800
Priemyselná 285, 905 01 Senica
Roman Ravas
19274 Obedy dôchodci - november 2019 553,32 € 03.12.2019 12.12.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
71911115 Vývoz KO - poplatok 45,00 € 29.11.2019 02.12.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001830 Potraviny ŠJ MŠ 15,09 € 28.11.2019 02.12.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3519001769 Potraviny ŠJ MŠ 57,07 € 18.11.2019 28.11.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
41904093 Školské mlieko 4,20 € 18.11.2019 28.11.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
41904038 Potraviny ŠJ MŠ 6,96 € 18.11.2019 28.11.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
21925337 Odborná literatúra MŠ 46,05 € 26.11.2019 28.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
21924353 Odborná literatúra MŠ 41,30 € 28.11.2019 28.11.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
2019196 Kominárske práce - MŠ 50,00 € 22.11.2019 28.11.2019 Jozef Tomašovič - KOMINÁRSTVO
IČO: 14092760
Domky 1379, 908 41 Šaštín-Stráže
Roman Ravas
71911047 Vývoz KO - poplatok 34,20 € 15.11.2019 19.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2020 členský príspevok ZMOS 65,32 € 19.11.2019 19.11.2019 ZMOS
IČO: 00584614
Bezručova 9, 811 09 Bratislava
Roman Ravas
8246270939 Telefónne poplatky 33,68 € 08.11.2019 19.11.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
201911001 Pracovný kalendár 44,10 € 11.11.2019 13.11.2019 FORZA SLOVAKIA, s.r.o
IČO: 36243450
Hurbanova 725/61, 908 48 Kopčany
Roman Ravas
950002979 Školské ovocie 2,69 € 12.11.2019 13.11.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
5536616935 Telefónne poplatky 9,05 € 12.11.2019 13.11.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
3519001707 Potraviny ŠJ MŠ 22,72 € 07.11.2019 13.11.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2019002257 El. energia VO - október 2019 - 53,84 € 08.11.2019 13.11.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
220190663 Didaktické pomôcky MŠ 263,00 € 11.11.2019 13.11.2019 Baribal s.r.o.
IČO: 44 984 740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Roman Ravas
1916108891 Toner MŠ 211,50 € 12.11.2019 13.11.2019 CAMEA SK, s.r.o.
IČO: 36 468 924
Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov
Roman Ravas
2019032 Rekonštrukcia KD 25880,68 08.11.2019 11.11.2019 BENZA X, a.s.
IČO: 36 361 917
Družstevná 164, 908 45 Gbely
Roman Ravas
2019033 Rekonštrukcia KD 12496,76 € 08.11.2019 11.11.2019 BENZA X, a.s.
IČO: 36 361 917
Družstevná 164, 908 45 Gbely
Roman Ravas
71911008 Vývoz VOK - poplatok 188,10 € 07.11.2019 11.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21911010 Vývoz VOK 50,09 € 07.11.2019 11.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319100006 Vývoz KO - október 2019 633,49 € 31.10.2019 11.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319100025 Vývoz KO - október 2019 293,74 € 31.10.2019 11.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20194094 Voda - ŠJ MŠ 30,00 € 31.10.2019 11.11.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
21911015 Vývoz VOK 97,13 € 08.11.2019 11.11.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8245215396 Magio Internet XL 31,13 € 01.11.2019 11.11.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
220190606 Didaktické pomôcky MŠ 534,40 04.11.2019 06.11.2019 Baribal s.r.o
IČO: 44984740
Kežmarská cesta 2134/21, 054 01 Levoča
Roman Ravas
2019018 Rekonštrukcia OÚ 7972,85 04.11.2019 06.11.2019 VMF Stav s.r.o
IČO: 44818190
Štefanikova 470/38, 908 45 Gbely
Roman Ravas
19250 Obedy dôchodci - október 2019 494,16 € 04.11.2019 06.11.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
092019 Výkopové práce 273,- € 24.10.2019 25.10.2019 RAMOT s.r.o.
IČO: 45 681 660
Pod hájkom 1448/10, 909 01 Skalica
Roman Ravas
IN2019/00971 Chrániče na stromčeky 115,32 € 21.10.2019 25.10.2019 Intermaster s.r.o
IČO: 48085324
Záhradnícka 10, 945 01 Komárno
Roman Ravas
41903656 Školské mlieko 4,20 € 17.10.2019 25.10.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
41903629 Potraviny ŠJ MŠ 8,52 € 17.10.2019 25.10.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
3519001581 Potraviny ŠJ MŠ 12,09 € 23.10.2019 25.10.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2019098 Posudková činnosť III. Q 2019 78,12 € 11.10.2019 22.10.2019 Mesto Senica
IČO: 00 309 974
Senica, Štefánikova 1408/56
Roman Ravas
9001263237 Poštové poukazy 8,87 € 18.10.2019 22.10.2019 Slovenská pošta, a.s.
IČO: 36 631 124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Roman Ravas
2019030 Rekonštrukcia KD 33 463,34 € 17.10.2019 22.10.2019 BENZA X, a.s.
IČO: 36 361 917
Družstevná 164, 908 45 Gbely
Roman Ravas
2019029 Rekonštrukcia KD 7141,26 € 07.10.2019 22.10.2019 BENZA X a.s.
IČO: 36361917
Družstevná 164, 908 45 Gbely
Roman Ravas
2019041 Projekt - Parkovisko OÚ 960,00 € 16.10.2019 18.10.2019 VA-project, s.r.o,
IČO: 51012006
Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava 2
Roman Ravas
3519001543 Potraviny ŠJ MŠ 63,15 € 15.10.2019 18.10.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2019098 Sociálna posudková služba 78,12 € 11.10.2019 17.10.2019 Mesto Senica
IČO: 00 309 974
Senica, Štefánikova 1408/56
Roman Ravas
5531954888 Telefónne poplatky 9,05 € 12.10.2019 16.10.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
217882 Potraviny ŠJ MŠ 70,36 € 15.10.2019 15.10.2019 Bidfood Slovakia s. r. o.
IČO: 34 152 199
Piešťanská 2321/71, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Roman Ravas
71910056 Vývoz KO - poplatok 37,20 € 15.10.2019 15.10.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
20190135 vývoz žumpy MŠ 86,00 € 15.10.2019 15.10.2019 Flyteam s.r.o
IČO: 36256099
Priemyselná 281/41, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001515 Potraviny ŠJ MŠ 24,01 € 10.10.2019 15.10.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
8244038673 Telefónne poplatky 26,70 € 08.10.2019 14.10.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2019002063 El. energia VO - september 2019 - 60,81€ 08.10.2019 11.10.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
3519001475 Potraviny ŠJ MŠ 66,44 € 07.10.2019 10.10.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
950002514 Školské ovocie 4,80 e 10.10.2019 10.10.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
0412019 spracovanie žiadosti o platbu ppa 350,00 € 07.10.2019 08.10.2019 Ing. Michal Šišolák
IČO: 44 273 169
Pri štadióne 976/34, 900 21 Svätý Jur
Roman Ravas
19225 Obedy dôchodci - september 2019 445,44 € 05.10.2019 07.10.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20193542 Voda - ŠJ MŠ 37,50 € 30.09.2019 07.10.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
8242993398 Magio Internet XL 31,13 € 01.10.2019 07.10.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
319090006 Vývoz KO - september 2019 669,85 € 30.09.2019 03.10.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319090025 Vývoz KO - september 2019 343,40 € 30.09.2019 03.10.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71909124 Vývoz KO - poplatok 47,88 € 30.09.2019 01.10.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2019231 Jesenná deratizácia 81,60 € 27.09.2019 01.10.2019 Ecoder s.r.o.
IČO: 50 105 787
236, 906 33 Cerová
Roman Ravas
1111910426 Potraviny ŠJ MŠ 225,40 € 17.09.2019 18.09.2019 AG FOODS SK s.r.o.
IČO: 34 144 579
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Roman Ravas
21909036 Vývoz VOK 78,65 € 13.09.2019 18.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21909044 Oprava VO 82,70 € 16.09.2019 18.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8241861473 Telefónne poplatky 36,06 € 08.09.2019 17.09.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
71909053 Vývoz KO - poplatok 37,56 € 16.09.2019 17.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001326 Potraviny ŠJ MŠ 44,49 12.09.2019 17.09.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
5046178632 DVD Prehrávač 34,80 12.09.2019 12.09.2019 Internet Mall Slovakia s.r.o.
IČO: 35 950 226
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
Roman Ravas
2019001868 El. energia VO - august 2019 - 125,67 € 09.09.2019 12.09.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
19204 Obedy dôchodci - august 2019 567,24 € 03.09.2019 09.09.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
319080006 Vývoz KO - august 2019 497,52 € 31.08.2019 09.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319080025 Vývoz KO - august 2019 271,37 € 31.08.2019 09.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71908094 Vývoz KO - poplatok 41,28 € 30.08.2019 09.09.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8240816401 Magio Internet XL 31,13 € 31.08.2019 09.09.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
20192932 Voda - ŠJ MŠ 40,00 € 31.08.2019 09.09.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
190723 Dopravné značenie 756,00 € 21.08.2019 09.09.2019 ZNAČKY, s.r.o
IČO: 43931111
J.Ťatliaka 1785, 026 01 Dolný Kubín
Roman Ravas
3519001232 Potraviny ŠJ MŠ 10,59 € 12.08.2019 14.08.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
19170 Obedy - dôchodci júl 2019 598,56 € 05.08.2019 12.08.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
21908028 Vývoz VOK 103,85 € 09.08.2019 12.08.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319070006 Vývoz KO - júl 2019 497,52 € 31.07.2019 12.08.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319070025 Vývoz KO - júl 2019 335,02 € 31.07.2019 12.08.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8238673145 Magio Internet XL 31,13 € 01.08.2019 12.08.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
71907131 Vývoz KO - poplatok 41,04 € 02.08.2019 12.08.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001188 Potraviny ŠJ MŠ 16,44 € 08.08.2019 12.08.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
71907132 Vývoz DSO - poplatok občania 54,81 € 02.08.2019 12.08.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519001157 Potraviny ŠJ MŠ 20,49 € 24.07.2019 12.08.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
0192019 Uhlie MŠ 1148,70 € 31.07.2019 12.08.2019 UHOĽNÉ SKLADY ŠAŠTÍN, s.r.o
IČO: 44669372
Pri bitúnku 610, 908 41 Šaštín-Stráže
Roman Ravas
71907037 Vývoz KO - poplatok 70,56 € 15.07.2019 18.07.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
1916105876 Toner 119,90 16.07.2019 17.07.2019 CAMEA SK, s.r.o
IČO: 36468924
Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov
Roman Ravas
20191566 Voda - ŠJ MŠ 42,50 29.06.2019 17.07.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
5518060768 Telefónne poplatky 9,05 € 12.07.2019 15.07.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
201900312 periskop pre riaditeľov MŠ 6,00 € 10.07.2019 12.07.2019 Periskop s.r.o
IČO: 50774336
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Roman Ravas
2019001501 Elektrická energia - VO jún 2019 - 74,11 € 09.07.2019 12.07.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
21913743 Odborná literatúra MŠ 82,60 09.07.2019 11.07.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
3519001063 Potraviny ŠJ MŠ 12,19 € 09.07.2019 11.07.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
71906099 Vývoz DSO - poplatok občania 36,38 € 02.07.2019 08.07.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319060010 Vývoz KO - jún 2019 509,05 € 30.06.2019 08.07.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319060047 Vývoz KO - jún 2019 271,37 € 30.06.2019 08.07.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71906071 Vývoz KO - poplatok 33,96 € 28.06.2019 08.07.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
8236541916 Magio Internet XL 31,13 € 01.07.2019 08.07.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
1904349029 Včielka - časopis 14,40 27.06.2019 01.07.2019 Slovenská pošta a.s.
IČO: 36631124
Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Roman Ravas
3519000971 Potraviny ŠJ MŠ 21,26 e 26.06.2019 01.07.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
032019 Výkopové práce 261,00 € 24.06.2019 19.06.2019 RAMOT s.r.o
IČO: 45681660
Pod hájkom 1448/10, 909 01 Skalica
Roman Ravas
3519000930 Potraviny ŠJ MŠ 32,36 € 19.06.2019 24.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
201916 Výchovné CD MŠ 33,70 € 13.06.2019 21.06.2019 Animation Consulting & Events s.r.o
IČO: 47752289
Karpatská 3256/15, 058 01 Poprad
Roman Ravas
8235454093 Telefónne poplatky 26,70 € 08.06.2019 20.06.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2019001304 Elektrická energia - VO máj 2019 -45,75 € 10.06.2019 20.06.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
21911671 Odborná literatúra MŠ 45,05 € 14.06.2019 20.06.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
5044407708 Predlžovací kábel SENCOR 37,40 14.06.2019 20.06.2019 Internet Mall Slovakia, s.r.o,
IČO: 35950226
Galvaniho 6, 821 04 Bratislava
Roman Ravas
3519000880 Potraviny ŠJ MŠ 15,57 € 13.06.2019 20.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
41902233 Školské mlieko 4,20 € 17.06.2019 20.06.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
7 Obrusy Kaviareň Rohováčik 70,00 € 19.06.2019 20.06.2019 Nemeček Čalúnnictvo
IČO: 14093529
906 04 Rohov 61
Roman Ravas
71906028 Vývoz KO - poplatok 40,80 € 14.06.2019 20.06.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21911073 Odborná literatúra MŠ 41,00 € 13.06.2019 20.06.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
1906000691 Softér ŠJ MŠ 39,24 € 13.06.2019 14.06.2019 SOFT-GL s.r.o
IČO: 36182214
Belehradská 1, 040 13 Košice
Roman Ravas
5513451788 Telefónne poplatky 9,05 € 12.06.2019 14.06.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
3519000829 Potraviny ŠJ MŠ 28,51 € 06.06.2019 11.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
20191005 Voda - ŠJ MŠ 35,00 € 31.05.2019 06.06.2019 Aquaservis Slovakia s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
319050025 Vývoz KO - máj 2019 271,37 € 31.05.2019 06.06.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319050006 Vývoz KO - máj 2019 497,52 € 31.05.2019 06.06.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71905083 Vývoz KO - poplatok 33,96 € 30.05.2019 06.06.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
19400129 Audit IUZ 2018 786,14 € 04.06.2019 06.06.2019 RVC Senica s.r.o
IČO: 36259560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Roman Ravas
8234430511 Magio Internet XL 31,13 € 01.06.2019 05.06.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
19113 Obedy dôchodci - máj 2019 490,68 € 03.06.2019 04.06.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
3519000732 Potraviny ŠJ MŠ 24,47 € 30.05.2019 04.06.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
29/2019 Projekt - Dopravné značenie COOP Jednota Rohov 250,00 € 03.06.2019 04.06.2019 Ing. Július Jahelka - JALLA
IČO: 40482707
Štefánikovo nám. 599, 908 48 Kopčany
Roman Ravas
3519000649 Potraviny ŠJ MŠ 39,84 € 22.05.2019 29.05.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
71905030 Vývoz KO - poplatok 42,12 € 14.05.2019 22.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
950001840 Školské ovocie 2,75 € 17.05.2019 20.05.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
19050161 Kniha 110,00 € 13.05.2019 20.05.2019 CBS spol, s.r.o.
IČO: 36 754 749
Kynceľová 54, 974 01 Kynceľová
Roman Ravas
41901768 Školské mlieko 3,36 € 15.05.2019 20.05.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
41901744 Potraviny ŠJ MŠ 7,78 € 15.05.2019 20.05.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
20190457 Voda - ŠJ MŠ 35,00 € 29.04.2019 15.05.2019 Aquaservis.sk s.r.o.
IČO: 51 913 852
Balassiho 26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
8233351905 Telefónne poplatky 26,70 08.05.2019 14.05.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
2019001103 Elektrická energia - VO apríl 2019 - 60,75 € 10.05.2019 14.05.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
21905020 Oprava VO - výmena svietidiel 62,04 € 09.05.2019 14.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
5508856687 Telefónne poplatky 9,05 € 12.05.2019 13.05.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
190049 Kontrola a tlaková skúška hydrant MŠ 12,30 € 06.05.2019 13.05.2019 PYROTEAM Group+, s.r.o.
IČO: 46 853 596
Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Roman Ravas
19098 Obedy dôchodci - apríl 2019 428,04 € 09.05.2019 10.05.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
71904116 Vývoz DSO - poplatok občania 16,12 03.05.2019 10.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
51905001 Vývoz NO - poplatok 156,00 € 02.05.2019 10.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519000572 Potraviny ŠJ MŠ 15,86 € 03.05.2019 10.05.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
71904087 Vývoz KO - poplatok 42,24 € 29.04.2019 10.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319040025 Vývoz KO - apríl 2019 343,40 € 30.04.2019 10.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319040006 Vývoz KO - apríl 2019 669,85 € 30.04.2019 10.05.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519000522 Potraviny ŠJ MŠ 27,04 € 02.05.2019 07.05.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
8232334999 Magio Internet XL 31,13 € 01.05.2019 07.05.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
71176369 Predplatné ŠkôlkaKOMENSKY 9,00 € 03.05.2019 07.05.2019 KOMENSKY, s.r.o
IČO: 43908977
Park Mládeže 1, 040 01 Košice
Roman Ravas
1901100 Tovar Kaviareň Rohováčik 41,40 € 29.04.2019 29.04.2019 DELIFOOD s.r.o
IČO: 47363663
Moravská 898, 908 48 Kopčany
Roman Ravas
351900494 Potraviny ŠJ MŠ 31,09 24.04.2019 29.04.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
950001529 Školské ovocie 2,75 € 18.04.2019 29.04.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
2019009 Vyhotovenie geom.plánu 277,00 € 23.04.2019 25.04.2019 Ing. František Pös - Geodetické činnosti
IČO: 48 144 479
161, 906 45 Štefanov
Roman Ravas
21906473 Odborná literatúra MŠ 41,00 € 12.04.2019 25.04.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
2019000915 Elektrická energia - VO marec 2019 - 46,88 € 08.04.2019 23.04.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
5504261752 Telefónne poplatky 9,05 € 12.04.2019 23.04.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
71904059 Vývoz KO - poplatok 55,08 € 15.04.2019 23.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
41901338 Školské mlieko 5,04 € 15.04.2019 23.04.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
35190000479 Potraviny ŠJ MŠ 27,67 € 12.04.2019 23.04.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
8231265349 Telefónne poplatky 49,30 € 08.04.2019 23.04.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
8230249523 Magio Internet XL 31,13 € 31.03.2019 08.04.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
19063 Obedy dôchodci - marec 2019 452,40 € 02.04.2019 08.04.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
71903120 Vývoz DSO - poplatok občania 20,26 € 02.04.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319030006 Vývoz KO - marec 2019 497,52 € 31.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319030025 Vývoz KO - marec 2019 299,33 € 31.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71903112 Vývoz VOK - poplatok 271,75 € 29.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21903111 Vývoz VOK 103,85 € 01.04.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71903092 Vývoz VOK - poplatok 53,15 € 28.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
21903095 Vývoz VOK 102,17 € 29.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71903100 Vývoz VOK - poplatok 37,56 € 29.03.2019 08.04.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519000389 Potraviny ŠJ MŠ 34,92 € 02.04.2019 08.04.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3519000388 Potraviny ŠJ MŠ 7,41 € 02.04.2019 08.04.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
2019/006 Ošetrenie stromu (vŕby) 450,00 € 03.04.2019 04.04.2019 Michal Nosek stromy nosek
IČO: 41876199
Bratislavská 22/15, 908 48 Kopčany
Roman Ravas
1190663 Aktualizácia programov Topset 2019 884,99 € 01.04.2019 03.04.2019 TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
191566 Voda - ŠJ MŠ 60,00 € 29.03.2019 03.04.2019 Aquaservis.sk s.r.o.
IČO: 47 564 628
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
19056 Obedy členovia OVK Voľby prezident 2019 32,40 € 26.03.2019 28.03.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20191107 Marian Medlen - JurisDat 25,00 € 14.02.2019 28.03.2019 Marian Medlen - JurisDat, Redakcia Škola - MEL
IČO: 11821973
Ondavská 8. 821 08 Bratislava 2
Roman Ravas
41900922 Potraviny ŠJ MŠ 8,15 18.03.2019 26.03.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
41900951 Školské mlieko 4,20 € 18.03.2019 26.03.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
21904870 Odborná literatúra MŠ 45,05 € 19.03.2019 25.03.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
IČO: 35 908 718
Heydukova 12-14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
19011190 Tovar Kaviareň Rohováčik 278,04 € 15.03.2019 25.03.2019 VÁCLAV NOVÁK TOP CUKROVINKY
IČO: 67320104
Záhumení 213, 742 83 Olbramice
Roman Ravas
3519000345 Potraviny ŠJ MŠ 14,13 € 18.03.2019 25.03.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
1111910166 Potraviny ŠJ MŠ 118,60 € 21.03.2019 22.03.2019 AG FOODS SK s.r.o
IČO: 34144579
Moyzesova 4/A, 902 01 Pezinok
Roman Ravas
190198 Potraviny ŠJ MŠ 24,75 18.03.2019 19.03.2019 Štefan Vacula SLOVEX
IČO: 43287247
905 01 Senica, Rovensko 37
Roman Ravas
950000944 Školské ovocie 2,75 € 18.03.2019 19.03.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
3519000330 Potraviny ŠJ MŠ 23,37 15.03.2019 19.03.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
21903015 Vývoz VOK 82,01 08.03.2019 19.03.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71903042 Vývoz KO - poplatok 45,12 € 14.03.2019 19.03.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
2019041 Jarná deratizácia 99,60 € 14.03.2019 19.03.2019 Ecoder s.r.o
IČO: 50105787
906 33 Cerová 236
Roman Ravas
8229193994 Telefónne poplatky 32,91 08.03.2019 18.03.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
5499687560 Telefónne poplatky 9,05 € 14.03.2019 18.03.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
101958904 hosting rohov.sk 79,20 € 11.03.2019 11.03.2019 WebSupport, s.r.o
IČO: 36421928
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
2019000717 Elektrická energia - VO február 2019 - 52,81 € 07.03.2019 11.03.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
2019000717 Elektrická energia - VO február 2019 - 52,81 € 07.03.2019 11.03.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
19043 Obedy dôchodci - február 2019 466,32 € 07.03.2019 11.03.2019 Zuzana Barčáková - Lux junior 2
IČO: 41 402 596
314, 906 05 Sobotište
Roman Ravas
20/2019 vývoz žúmp - MŠ + OÚ 242,40 € 01.03.2019 08.03.2019 Farma MLS s.r.o.Farma
IČO: 51 466 058
195, 908 46 Unín
Roman Ravas
8228189897 Magio Internet XL 31,13 € 28.02.2019 05.03.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
7190212 Vývoz KO - poplatok 21,82 € 28.02.2019 05.03.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319020025 Vývoz KO - február 2019 293,74 € 28.02.2019 05.03.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319020006 Vývoz KO - február 2019 485,99 € 28.02.2019 05.03.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
190987 Voda - ŠJ MŠ 35,00 € 28.02.2019 05.03.2019 Aquaservis.sk s.r.o.
IČO: 47 564 628
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
20190115 Licencia na využívanie softvéru TENDERnet 180 € 26.03.2019 01.03.2019 TENDERnet s.r.o
IČO: 50139088
M.R.Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Roman Ravas
09/2019 Projekt - Rekonštrukcia miestnych chodníkov 2940,- € 20.02.2019 25.02.2019 Ing. Ľuboš Jakubec - PROKRING
IČO: 40342638
Rezedová 1449/1, 821 01 Bratislava
Roman Ravas
950000836 Školské ovocie 2,75 € 21.02.2019 25.02.2019 BONI FRUCTI, spol. s r.o.
IČO: 35 766 981
Lipnická ul. 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
3519000189 Potraviny ŠJ MŠ 27,96 € 19.02.2019 21.02.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
190019 Revízia HP 145,95 € 20.02.2019 21.02.2019 PYROTEAM Group+, s.r.o.
IČO: 46 853 596
Beňovského 5387/3, 905 01 Senica
Roman Ravas
71902044 Vývoz KO - poplatok 24,39 € 14.02.2019 21.02.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
101190016 Zimná údržba miestnych komunikácií 20,82 € 31.01.2019 18.02.2019 RD Častkov s.r.o.
IČO: 31 104 452
141, 906 04 Častkov
Roman Ravas
21901510 Odborná literatúra MŠ 41,00 € 12.02.2019 15.02.2019 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o
IČO: 35908718
Heydukova 12 - 14, 811 08 Bratislava
Roman Ravas
5495120009 Telefónne poplatky 11,52 € 09.02.2019 15.02.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35 697 270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
8227143436 Telefónne poplatky 31,70 € 08.02.2019 14.02.2019 Slovak Telekom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
FA2019000507 Elektrická energia - VO január 2019 - 38,17 € 08.02.2019 13.02.2019 V-Elektra Slovakia, a.s.
IČO: 36 421 693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
41900313 Školské mlieko 3,36 € 04.02.2019 12.02.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
41900313 Školské mlieko 3,36 € 04.02.2019 12.02.2019 Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Roman Ravas
190497 Voda - ŠJ MŠ 48,60 € 31.01.2019 08.02.2019 Aquaservis.sk s.r.o
IČO: 47564628
Balassiho 688/26, 943 01 Štúrovo
Roman Ravas
3519000044 Potraviny ŠJ MŠ 57,78 € 29.01.2019 06.02.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3519000082 Potraviny ŠJ MŠ 10,28 € 04.02.2019 06.02.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
19014 Obedy dôchodci - január 2019 626,40 € 05.02.2019 06.02.2019 Zuzana Barčáková-Lux junior 2
IČO: 41402596
Sobotište 314
Roman Ravas
8226146747 Internet 0,01 € 31.01.2019 06.02.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
8226146734 Magio Internet XL 31,13 € 31.01.2019 06.02.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
71901061 Vývoz KO - poplatok 12,44 € 01.02.2019 06.02.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71901054 Vývoz KO - poplatok 32,10 € 31.01.2019 06.02.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319010025 Vývoz KO - január 2019 293,74 € 31.01.2019 06.02.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
319010006 Vývoz KO - január 2019 485,99 € 31.01.2019 06.02.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
919000295 Sáčky do vysávača 15,55 € 01.02.2019 04.02.2019 VACS TRADE s.r.o
IČO: 05249708
Strážnického 1589/2, 571 01 Moravská Třebová
Roman Ravas
2191102564 Poplatky - reprodukcia hudby prostredníctvom obecného rozhlasu 20,40 29.01.2019 04.02.2019 SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský
IČO: 00178454
Rastislavova 3, 821 08 Bratislava 2
Roman Ravas
0900982156 Dobropis - telefónne služby 8,39 € 31.01.2019 04.02.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
20190005 VARI Malotraktor + príslušenstvo 2086,00 € 28.01.2019 30.01.2019 ELPOS, s.r.o
IČO: 44414871
Štefánikova 1470/50C, 905 01 Senica
Roman Ravas
3519000016 Potraviny ŠJ MŠ 31,82 € 25.01.2019 30.01.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
3519000007 Potraviny ŠJ MŠ 28,60 € 25.01.2019 30.01.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
950000212 Školské ovocie 2,75 € 28.01.2019 28.01.2019 BONI FRUCTI, s.r.o
IČO: 35766981
Lipnická 3035/162, 900 42 Dunajská Lužná
Roman Ravas
1903559 Kancelárska rezačka 35,40 € 24.01.2019 28.01.2019 Datacomp s. r. o.
IČO: 36212466
Moladavská cesta 32, 040 11 Košice
Roman Ravas
1900998 Odmeny výkonným umelcom - verejný rozhlas 2019 38,40 € 22.01.2019 24.01.2019 Slovgram
IČO: 17310598
Jakubovo nám. 14, 813 48 Bratislava
Roman Ravas
2405451958 Poistenie majetku 2019 - 2020 475,11 08.01.2019 16.01.2019 Generali Poisťvňa, a.s.
IČO: 35709332
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Roman Ravas
101190004 Zimná údržba miestnych komunikácií 62,46 € 11.01.2019 16.01.2019 RD Častkov s.r.o
IČO: 31104452
Častkov 141, 906 04 Častkov
Roman Ravas
3518001787 Potraviny ŠJ MŠ 20,43 € 08.01.2019 16.01.2019 COOP Jednota Senica, spotrebné družstvo
IČO: 00 168 891
Nám. oslobodenia 12, 905 47 Senica
Roman Ravas
8225107009 Telefónne poplatky 48,90 € 08.01.2019 16.01.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35 763 469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
3511232000 Dohoda o platbách za plyn - 2019 202,00 € mesačne 10.01.2019 16.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s
IČO: 51865467
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Roman Ravas
3511232002 Vyúčtovanie - odber plynu 2018 - 135,36 € 10.01.2019 16.01.2019 Stredoslovenská energetika, a.s
IČO: 36403008
Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Roman Ravas
5490553733 Telefónne poplatky 9,05 € 14.01.2019 16.01.2019 Orange Slovensko, a.s.
IČO: 35697270
Metodova 8, 821 08 Bratislava
Roman Ravas
FA2019000136 Vyúčtovanie el. energia 2018 279,10 € 09.01.2019 10.01.2019 V-Elektra Slovakia a.s.
IČO: 36421693
Moyzesova 17, 036 01 Martin
Roman Ravas
19000001 služba Zverejniť.sk 60,00 € 09.01.2019 10.01.2019 Pinf s.r.o
IČO: 51007908
Sobotište 393
Roman Ravas
8224114583 Internet 8,39 € 31.12.2018 08.01.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
8224114562 Magio Internet XL 31,13 € 31.12.2018 08.01.2019 Slovak Telecom, a.s.
IČO: 35763469
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Roman Ravas
6180710 Aktualizácia programov Topset CD 42,00 € 31.12.2018 07.01.2019 TOPSET Solutions s.r.o
IČO: 46919805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Roman Ravas
318120047 Vývoz KO - december 2018 337,51 € 31.12.2018 07.01.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
318120010 Vývoz KO - december 2018 470,57 31.12.2018 07.01.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
71812081 Vývoz KO - poplatok 31,75 31.12.2018 07.01.2019 Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Roman Ravas
18314 Obedy dôchodci - december 2018 487,20 € 31.12.2018 04.01.2019 Zuzana Barčáková-Lux junior 2
IČO: 41402596
Sobotište 314
Roman Ravas