Obec Rohov

Prístup k informáciám: Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy


Číslo Názov Popis Zmluvná strana Dátum Cena
2 Dodatok ku kúpnej zmluve - Zetor Dodatok k zmluve s EVF Milan Žatko - ZETOR SERVIS
IČO: 34476601
175, 956 54 Ruskovce
Uzavreté:
22.09.2022
Zverejnené:
23.09.2022
17019,6
1 Dodatok ku kúpnej zmluve - MHC Asist Dodatok k zmluve s EVF MH ASIST, s. r. o.
IČO: 52952355
Partizánska 1859/33, 038 53 Turany
Uzavreté:
22.09.2022
Zverejnené:
23.09.2022
23595,0
22 Kúpna zmluva Zmluva o zakúpení kompostérov z dotácie EVF MH ASIST, s. r. o.
IČO: 52952355
Partizánska 1859/33, 038 53 Turany
Uzavreté:
05.09.2022
Zverejnené:
06.09.2022
23595,0
21 Kúpna zmluva Zmluva o zakúpení mulčovača z dotácie EVF Milan Žatko - ZETOR SERVIS
IČO: 34476601
175, 956 54 Ruskovce
Uzavreté:
05.09.2022
Zverejnené:
06.09.2022
17019,6
20 Zmluva o grantovom účte Zmluva o zriadení účtu na príjem dotácie z EVF Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31575951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
06.09.2022
Zverejnené:
06.09.2022
Dodatok č. 4 k zmluve zo dňa 22. 12. 2008 Dodatok č. 4 Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s.r.o.
IČO: 36259560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Uzavreté:
06.07.2022
Zverejnené:
06.07.2022
11 Zmluva o dotázcii z rozpočtu obce Zmluva o dotázcii z rozpočtu obce Obecný športový klub Rohov
IČO: 31873651
103, 906 04 Rohov
Uzavreté:
10.04.2021
Zverejnené:
10.04.2021
10 Zmluva o dotázcii z rozpočtu obce Zmluva o dotázcii z rozpočtu obce Jednota dôchodcov - Základná organizácia Rohov Uzavreté:
10.04.2021
Zverejnené:
10.04.2021
122200914 Návrh zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia Návrh zmluvy o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.
IČO: 36 361 518
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
Uzavreté:
18.05.2022
Zverejnené:
19.05.2022
Dodatok č. 1_2405451958 Poistná_zmluva_2405451958 Poistná zmluva - poistenie majetku obce Generali Poisťovňa, a. s.
IČO: 35709332
Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Uzavreté:
13.12.2021
Zverejnené:
15.12.2021
Dodatok č. 1 Dodatok číslo 1 Zmluva o posudkovej činnosti pre určenosti odkázanosti na sociálnu službu Mesto Senica
IČO: 00309974
Senica, Štefánikova 1408/56
Uzavreté:
27.04.2022
Zverejnené:
27.04.2022
74,00 €
2/2022 Zmluva o dotácii Zmluva o poskytnutej dotácii z rozpočtu obce pre miestnu organizáciu JDS Uzavreté:
24.03.2022
Zverejnené:
24.03.2022
1350,00
1/2022 Nájomná zmluva Nájomná zmluva Poľovnícke združenie Senica pole
IČO: 37835947
Jána Náhlika 2624/6, 905 01 Senica
Uzavreté:
09.03.2022
Zverejnené:
09.03.2022
2021/Obec_Rohov Zmluva o zbere odpadu Odber, zber elektroodpadu BOMAT s.r.o.
IČO: 36235288
380, 922 01 Veľké Orvište
Uzavreté:
01.12.2021
Zverejnené:
01.12.2021
Dodatok č. 1 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu - textil TextilEco a. s., organizačná zložka
IČO: 44882033
Tolstého 5, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré mesto
Uzavreté:
01.12.2021
Zverejnené:
01.12.2021
60,00 €
212326 Rokovací stôl Rokovací stôl Rstudio s.r.o.
IČO: 36283371
Orechová 2053/17, 927 01 Šaľa
Uzavreté:
03.11.2021
Zverejnené:
03.11.2021
1 476,00 €
FV03-1372/2021 Materiál Zámková dlažba - oprava dvor materskej školy STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
IČO: 34116125
Pezinská 56, 901 01 Malacky
Uzavreté:
03.11.2021
Zverejnené:
03.11.2021
1944,00 €
28-09-RO/2021 Urbanistická štúdia Urbanistická štúdia - IBV za cintorínom Architektonické a inžinierske služby Ing. Šagát
IČO: 102 866 57883
SNP 408/3, 907 01 Myjava
Uzavreté:
03.11.2021
Zverejnené:
03.11.2021
1200,00
202100009 Oprava miestnych komunikácií Oprava miestnych komunikácií - výtlky PENSYS s. r. o.
IČO: 53202325
Hollého 743/21, 905 01 Senica
Uzavreté:
03.11.2021
Zverejnené:
03.11.2021
3250,00 €
2021170 Kniha Kniha Dejiny obce Rohov TLAČIAREŇ DURLÁK s.r.o.
IČO: 51640597
Kolónia 554, 905 01 Senica
Uzavreté:
03.11.2021
Zverejnené:
03.11.2021
1386,00 €
20210197 Materiál Materiál - vybudovanie Cesty ku Kaplnke Štefan Rehuš
IČO: 14091968
Železničná 1524, 905 01 Senica
Uzavreté:
03.11.2021
Zverejnené:
03.11.2021
1179,50 €
042021 Výkopové práce Zemné výkopové práce - Cesta ku Kaplnke RAMOT s.r.o.
IČO: 45681660
Pod hájkom 1448/10, 909 01 Skalica
Uzavreté:
03.11.2021
Zverejnené:
03.11.2021
1630,80
01-02/2021 Projektová dokumentácia Projektová dokumentácia - rekonštrukcia materskej školy Ing. Juraj Piroha - 3D PROJECT STUDIO
IČO: 47801590
352, 906 12 Hradište pod Vrátnom
Uzavreté:
03.11.2021
Zverejnené:
03.11.2021
2650,00
2021 Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva o poskytovaní služieb komunikačného systému MUNIPOLIS s.r.o
IČO: 29198950
Londýnské náměstí 886/4, 639 00 Brno
Uzavreté:
18.10.2021
Zverejnené:
18.10.2021
240,00 Eur
13092021 Zmluva o dielo Zmluva o dielo vodovod a Envirofond na rok 2022 BV Ing. Martin Šišolák
IČO: 44592396
Pri Štadióne 960/14, 900 21 Svätý Jur
Uzavreté:
18.10.2021
Zverejnené:
18.10.2021
500,00 €
2021/OBC/R/S/SE/0322 Zmluva o dotácii Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - kôš na streetball Trnavský samosprávny kraj
IČO: 37 836 901
Starohájska 10, 917 01 Trnava
Uzavreté:
09.08.2021
Zverejnené:
09.08.2021
700,00
2021 Zmluva o dielo Aktualizačné vzdelávanie MŠ PaedDr. Katarína Hvizdová
IČO: 53397169
Karpatská 754/8, 089 01 Svidník
Uzavreté:
25.05.2021
Zverejnené:
03.06.2021
50,00
2020 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Zmluva o prenájme nebytových priestorov František Nemeček - Čalúnnictvo
906 04 Rohov 61
Uzavreté:
01.05.2020
Zverejnené:
11.05.2021
480,00
2021 Zmluva o dielo Zmluva o dielo - cesta ku Kaplnke Jozef Dermek
90604 Rohov 3
Uzavreté:
11.05.2021
Zverejnené:
11.05.2021
150,00 €
2021 Zmluva o dielo Zmluva o dielo - vypracovanie PHSR 2021 - 2025 PROROZVOJ s.r.o
IČO: 50451022
Dostojevského rad 2550/19, 81109 Bratislava
Uzavreté:
14.04.2021
Zverejnené:
20.04.2021
590,00 Eur
Dodatok č. 1 Zmluva o výpožičke_Dodatok č. 1 Zmluva o výpožičke, predĺženie výpožičky tabletov Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00166197
Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 551/3, 82467, Slovenská republika
Uzavreté:
16.03.2021
Zverejnené:
16.03.2021
6 Zmluva o poskytovaní služieb COVID-19 MOM Obec Sobotište
IČO: 00310018
Sobotište
Uzavreté:
19.02.2021
Zverejnené:
19.02.2021
5 Kúpna zmluva - doplnok Kúpna zmluva Boris Job - doplnok (chyba v písaní) Boris Job
Rohov 60 90604
Uzavreté:
15.02.2021
Zverejnené:
15.02.2021
230
2/2020 Kúpna zmluva Predaj obecného majetku Boris Job
Rohov 60, 906 04
Uzavreté:
22.12.2020
Zverejnené:
22.12.2020
242
DOHODA Dohoda o zabezpečovaní odborných služieb Zabezpečenie odborných služieb, skúška pitnej vody Materská škola Rohov Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
IČO: 00 610 933
Trnava, Ulica Limbová 6053/6, 91709, Slovenská republika
Uzavreté:
14.10.2020
Zverejnené:
15.12.2020
104,50 €
2020/128/0264 Zmluva o návratnej finančnej výpomoci Návratná finančná výpomoc poskytovaná do výšky výpadku podielových daní v roku 2020 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
IČO: 00 151 742
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Štefanovičova 5, 81782, Slovenská republika
Uzavreté:
25.11.2020
Zverejnené:
04.12.2020
7903,00 Eur
Zmluva o výpožičke Zmluva o výpožičke Poskytnutie koncových zariadení pre asistentov sčítania v teréne Štatistický úrad Slovenskej republiky
IČO: 00 166 197
Bratislava - mestská časť Ružinov, Miletičova 551/3
Uzavreté:
04.12.2020
Zverejnené:
04.12.2020
2539/20250 Darovacia zmluva Darovacia zmluva peňažný dar Pierott, n.o.
IČO: 45 740 372
Volgogradská 4787/18, 080 01 Prešov
Uzavreté:
29.10.2020
Zverejnené:
04.12.2020
30
príloha č. 1 Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE0727201501 Popis systému triedeného zberu na území obce ENVI - PAK, a.s.
IČO: 35 858 010
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Uzavreté:
13.11.2020
Zverejnené:
04.12.2020
MKA19082002 Zmluva o poskytovaní služieb Poskytovanie služieb pri vážení komunálneho odpadu GX SOLUTIONS, a. s.
IČO: 45 232 270
Galvaniho 12, 821 04 Bratislava
Uzavreté:
14.09.2020
Zverejnené:
14.09.2020
1800
44/005/19 Zmluva o municipálnom úvere - dodatok Predĺženie splatnosti úveru Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
14.08.2020
Zverejnené:
14.08.2020
200
5 Nájomná zmluva Zmluva o prenájme pozemku - T. Vajda Tomáš Vajda
Rohov č.4
Uzavreté:
15.07.2020
Zverejnené:
28.07.2020
4 Kúpna zmluva Kúpna zmluva na C-KN 1087 Eva Tomašovičová
Erneyho3, 900 01, Modra
Uzavreté:
25.06.2020
Zverejnené:
28.06.2020
468
3 Zmluva o prenájme MŠ Zmluva o prenájme MŠ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rohov
IČO: 34 016 031
Rohov, 68, 90604, Slovenská republika
Uzavreté:
07.03.2014
Zverejnené:
26.06.2020
50
44/002/20 Zmluva o municipálnom úvere Univerzál zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.05.2020
Zverejnené:
13.05.2020
60000
tz2020-03-13jv1 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra Prepojenie Topset a registratúry TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Uzavreté:
14.04.2020
Zverejnené:
14.04.2020
168
tz2017-03-06vs1 Dodatok č.1 k zmluve o aktualizácii programu Aktualizácia programu Topset TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Uzavreté:
14.04.2020
Zverejnené:
14.04.2020
78
444208 Rámcová kúpna zmluva Školské mlieko Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Uzavreté:
25.10.2019
Zverejnené:
25.10.2019
9/V-KO/2000 Dodatok č. 18 Zmluva o zbere, preprave, zneškodňovaní KO a DSO Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Uzavreté:
18.10.2019
Zverejnené:
18.10.2019
19/2019 Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného priestranstva pri OÚ Rohov PMR STAVBY s.r.o.
IČO: 51 110 695
J. Alexyho 13, 036 01 Martin
Uzavreté:
16.10.2019
Zverejnené:
16.10.2019
39 684,13
2/2019 Zmluva o prenájme OŠK Zmluva o prenájme OŠK Obecný športový klub Rohov
IČO: 31 873 651
103, 906 04 Rohov
Uzavreté:
14.09.2019
Zverejnené:
14.09.2019
1/2019 Zmluva o prenájme Prenájom obecného majetku Jozef Čech Uzavreté:
21.08.2019
Zverejnené:
27.08.2019
44/05/19 Zmluva o municipálnom úvere Úver na rekonštrukciu KD prostredníctvom PPA Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
14.08.2019
Zverejnené:
14.08.2019
70506,76
PMS/19/07/0084 Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ Poskytovanie služby prostredníctvom online portálu Periskop s.r.o.
IČO: 50 774 336
Park Mládeže 630/1, 040 01 Košice
Uzavreté:
20.06.2019
Zverejnené:
12.07.2019
6,00 €
Dodatok č. 2 zmluve o úvere č. 17/08 Dodatok č. 2 Dexia Komunál univerzálny úver Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.06.2019
Zverejnené:
11.06.2019
44/003/19 Mandátna zmluva Zmluva o poskytnutí bankovej záruky pre rekonštrukciu KD Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.06.2019
Zverejnené:
07.06.2019
2000
Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 22. 12. 2018 Dodatok č. 3 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s.r.o.
IČO: 36 259 560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Uzavreté:
27.05.2019
Zverejnené:
06.06.2019
074TT220081 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Rekonštrukcia kultúrneho domu Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30 794 323
Bratislava - mestská časť Ružinov, Hraničná 4826/12
Uzavreté:
23.04.2019
Zverejnené:
03.05.2019
141 013,53
3 Zmluva o dotácii OŠK Zmluva o dotácii OŠK Obecný športový klub Rohov
IČO: 31 873 651
103, 906 04 Rohov
Uzavreté:
03.05.2019
Zverejnené:
03.05.2019
4500
2 Licenčná zmluva Softvér pre verejné obstarávanie TENDERnet, s.r.o.
IČO: 50 139 088
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Uzavreté:
07.03.2019
Zverejnené:
13.03.2019
180
1 Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Uzavreté:
04.03.2019
Zverejnené:
13.03.2019
1350