Obec Rohov

Prístup k informáciám: Zmluvy, objednávky a faktúry

Zmluvy


Číslo Názov Popis Zmluvná strana Dátum Cena
5 Nájomná zmluva Zmluva o prenájme pozemku - T. Vajda Tomáš Vajda
Rohov č.4
Uzavreté:
15.07.2020
Zverejnené:
28.07.2020
4 Kúpna zmluva Kúpna zmluva na C-KN 1087 Eva Tomašovičová
Erneyho3, 900 01, Modra
Uzavreté:
25.06.2020
Zverejnené:
28.06.2020
468
3 Zmluva o prenájme MŠ Zmluva o prenájme MŠ Rímskokatolícka cirkev, farnosť Rohov
IČO: 34 016 031
Rohov, 68, 90604, Slovenská republika
Uzavreté:
07.03.2014
Zverejnené:
26.06.2020
50
44/002/20 Zmluva o municipálnom úvere Univerzál zmluva o úvere Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.05.2020
Zverejnené:
13.05.2020
60000
tz2020-03-13jv1 Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra Prepojenie Topset a registratúry TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Uzavreté:
14.04.2020
Zverejnené:
14.04.2020
168
tz2017-03-06vs1 Dodatok č.1 k zmluve o aktualizácii programu Aktualizácia programu Topset TOPSET Solutions s. r. o.
IČO: 46 919 805
Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
Uzavreté:
14.04.2020
Zverejnené:
14.04.2020
78
444208 Rámcová kúpna zmluva Školské mlieko Syráreň Havran, a.s.
IČO: 46 475 419
Priemyselná 1339, 905 27 Senica
Uzavreté:
25.10.2019
Zverejnené:
25.10.2019
9/V-KO/2000 Dodatok č. 18 Zmluva o zbere, preprave, zneškodňovaní KO a DSO Technické služby Senica, a.s.
IČO: 36 228 443
Železničná 465, 905 01 Senica
Uzavreté:
18.10.2019
Zverejnené:
18.10.2019
19/2019 Zmluva o dielo Rekonštrukcia verejného priestranstva pri OÚ Rohov PMR STAVBY s.r.o.
IČO: 51 110 695
J. Alexyho 13, 036 01 Martin
Uzavreté:
16.10.2019
Zverejnené:
16.10.2019
39 684,13
2/2019 Zmluva o prenájme OŠK Zmluva o prenájme OŠK Obecný športový klub Rohov
IČO: 31 873 651
103, 906 04 Rohov
Uzavreté:
14.09.2019
Zverejnené:
14.09.2019
1/2019 Zmluva o prenájme Prenájom obecného majetku Jozef Čech Uzavreté:
21.08.2019
Zverejnené:
27.08.2019
44/05/19 Zmluva o municipálnom úvere Úver na rekonštrukciu KD prostredníctvom PPA Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
14.08.2019
Zverejnené:
14.08.2019
70506,76
PMS/19/07/0084 Zmluva o poskytovaní služby - Periskop pre riaditeľov MŠ Poskytovanie služby prostredníctvom online portálu Periskop s.r.o.
IČO: 50 774 336
Park Mládeže 630/1, 040 01 Košice
Uzavreté:
20.06.2019
Zverejnené:
12.07.2019
6,00 €
Dodatok č. 2 zmluve o úvere č. 17/08 Dodatok č. 2 Dexia Komunál univerzálny úver Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.06.2019
Zverejnené:
11.06.2019
44/003/19 Mandátna zmluva Zmluva o poskytnutí bankovej záruky pre rekonštrukciu KD Prima banka Slovensko, a.s.
IČO: 31 575 951
Hodžova 11, 010 11 Žilina
Uzavreté:
07.06.2019
Zverejnené:
07.06.2019
2000
Dodatok č. 3 k zmluve zo dňa 22. 12. 2018 Dodatok č. 3 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Zmluva o poskytovaní audítorských služieb RVC Senica s.r.o.
IČO: 36 259 560
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
Uzavreté:
27.05.2019
Zverejnené:
06.06.2019
074TT220081 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Rekonštrukcia kultúrneho domu Pôdohospodárska platobná agentúra
IČO: 30 794 323
Bratislava - mestská časť Ružinov, Hraničná 4826/12
Uzavreté:
23.04.2019
Zverejnené:
03.05.2019
141 013,53
3 Zmluva o dotácii OŠK Zmluva o dotácii OŠK Obecný športový klub Rohov
IČO: 31 873 651
103, 906 04 Rohov
Uzavreté:
03.05.2019
Zverejnené:
03.05.2019
4500
2 Licenčná zmluva Softvér pre verejné obstarávanie TENDERnet, s.r.o.
IČO: 50 139 088
M. R. Štefánika 836/33, 010 01 Žilina
Uzavreté:
07.03.2019
Zverejnené:
13.03.2019
180
1 Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov Zmluva o dotácii Jednota dôchodcov Miestna organizácia Jednoty dôchodcov Uzavreté:
04.03.2019
Zverejnené:
13.03.2019
1350